Perspectief, VASF, juni 2022

VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEI JENOORD N.V. VAS F. N L 30e jaargang | Nummer 2 | Juni 2022 ROAD TO TIRANA

Noord-Linschoterzandweg 20A 3425 EK Snel rewaard + 31 10 – 511 8000 + 31 6 – 22239207 info@smi tsjachtmakelaardi j .nl www.smi tsjachtmakelaardi j .nl

UW MAKELAARD I J VOOR DE BEMI DDEL I NG VAN LUXE MOTOR J ACHTEN EN SLOEPEN

4 PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. Beste VASF-leden, medeaandeelhouders, lezers, Het vorige voorwoord was ik begonnen met: “Kunt u alles nog volgen rond het stadiondossier? Ik kan me voorstellen dat het lastig is om door de bomen het bos nog te zien.” Inmiddels heeft de BVOmiddels een persconferentie aangegeven dat zij de stekker uit het stadion-project trekken omdat de bouwkosten te hoog zouden zijn geworden, waardoor de financiering en daarmee de business case niet haalbaar zou worden. Enkele observaties: 1. De BVO acteert wederom solo en passeert gemeente en Stadiondirectie. Valentijn Driessen (Telegraaf) schreef hierover: Door het passeren van stadion Feijenoord en de gemeente tijdens de persconferentie, zijn twee bondgenoten geschoffeerd en dat kan lastig worden voor Feyenoord. 2. De uitkomst van het onderzoek “om te bezien of en zo ja welke variant van een nieuw/vernieuwd stadion goed is voor de club” toont onomstotelijk aan dat nieuwbouw de beste optie is voor de club (zie voor de complete onderzoeksrapporten en de conclusie onze website: www. vasf.nl). Elders in dit blad vindt u ook de conclusie van het onderzoek, geschreven door de directeur Nieuw Stadion BV, Roel Vollebregt, die nota bene op voordracht van de BVO is benoemd). 3. Er werd tijdens de persconferentie niet gerept over mogelijkheden om extra financiering aan te trekken om daarmee de business case sluitend te krijgen. 4. Door op de rem te trappen kiest de BVO voor stilstand (=achteruitgang), omdat de komende jaren weinig budget aanwezig zal zijn om de faciliteiten van het huidige stadion te verbeteren. Hierdoor zullen de komende jaren de gewenste extra inkomsten uit recettes, evenementen, horeca, Nederlands Elftal, etc niet gerealiseerd gaan worden. 5. Tijdens de persconferentie werd gesteld dat de BVO zich door deze actie weer volledig op het voetbal kan richten. Opmerkelijk, aangezien de BVO zich altijd volledig op het voetbal hoorde te richten, immers ooit is besloten om BENEN en STENEN gescheiden te houden, vandaar dat er een Stadion Feijenoord NV bestaat. 6. De BVOmeldde ook dat er de komende jaren geïnvesteerd zou gaan worden in het verbeteren van de faciliteiten van De Kuip. Dit overigens zonder te melden hoe dit gefinancierd zou moeten worden nu Stadion Feijenoord mede door deze actie van de BVO een forse schuld bij Goldman Sachs moet gaan aflossen. 7. Ook werd duidelijk dat er voorlopig geen grote investeerder zal instappen. Het moge duidelijk zijn dat deze besluitvorming en communicatie door de BVO veel vraagtekens oproept, zowel onder onze leden als ook bij de Stadiondirectie, de Gemeente en buiten Feyenoord. Inmiddels is de Stadiondirectie met een constructieve reactie gekomen (zie ook verderop in dit blad), waarbij zij samen met Nieuw Stadion BV na een hernieuwde toetsing de conclusie trekt dat: “nieuwbouw volgens het bestemmingsplan Feyenoord City niet alleen de voorkeur geniet maar ook dat het nieuwbouwproject, uitdagend en niet onder de huidige marktomstandigheden, nog immer een realiseerbare propositie is.”. Het lijkt erop dat het enige logische pad wordt gekozen door Stadion Feijenoord NV, namelijk samen met Gemeente Rotterdam het initiatief nemen om te bezien of en hoe dit project kan worden vlot getrokken. Elders in dit blad meer over het dossier Feyenoord City. Op het moment van schrijven van dit voorwoord is het vrijdag 27 mei, twee dagen na de verloren finale tegen AS Roma. Ik hoor en lees overal dat de trots overheerst en dat deze finale het begin moet zijn van verdere groei van Feyenoord. Bij mij overheerst nu nog het gevoel van een gemiste kans, want wat waren we er dichtbij. Maar het mocht niet zo zijn. Terugkijkend op het seizoen kunnen we maar één ding concluderen: We hebben kunnen genieten van een fris voetballend Feyenoord en geweldige wedstrijden; Feyenoord heeft boven verwachting gepresteerd en wellicht had er meer in gezeten op alle drie de fronten: In de competitie en in de beker en in de Conference League. Vooruitkijkend rijst dan de vraag hoe het er volgend seizoen gaat uitzien: SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

5 VOORWOORD PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. Welke spelers worden verkocht en voor hoeveel?Wat voor spelers weet Arnesen aan te trekken? En gaan we volgend jaar dan ook weer ver komen in de Europa League en meedoen om de titel? We gaan het zien. Duidelijk is in ieder geval, nu het stadion dossier in de koelkast is gezet, waardoor zicht op extra inkomsten uit die hoek voorlopig uit zicht is geraakt, dat een verbeterde financiële slagkracht van Feyenoord zal moeten komen uit transferinkomsten, winstpremies uit de Europa League en merchandising/ sponsor inkomsten. Hopelijk gaat de BVO daar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu wel grote vooruitgang boeken. In deze Perspectief vindt u naast veel Feyenoord City informatie vanzelfsprekend aandacht voor de finale in Tirana, interviews met onder andere Arno Vermeulen, Wim Jansen jr, Geert Meijer en aandeelhouder Jan de Vos. Ik wens u allen veel leesplezier en een geweldige zomer zonder Corona-perikelen, Conré Oostrom, Voorzitter

Scan de QR-code en ontdek de BMW i7

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 8 COLOFON Perspectief is een uitgave van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) en verschijnt vier maal per jaar. 30e jaargang | Nummer 2 | Juni 2022 B E S T U U R Conré Oostrom voorzitter voorzitter@vasf.nl JimBarge secretaris secretaris@vasf.nl Willem v Steenbergen penningmeester en aandelen penningmeester@vasf.nl aandelen@vasf.nl Hans Koenen website en systems info@vasf.nl Rob Lugtenburg ledenadministratie secretariaat@vasf.nl A D V I S E U R Aad de Jong E R E L I D Wim van Merkensteijn, Joan Smal, Huug Schweers en NicoWaterkamp S E C R E TA R I A AT VA S F Postbus 11200, 3004 EE Rotterdam secretariaat@ vasf.nl U I T G E V E R Amstelwijckweg 11, 3316 BB Dordrecht Telefoon: 078-6397070 E-mail: info@zpress.nl www.zpress.nl R E D A C T I E C. Hulsbus, Roderick Smal, Gerard Vonk, Christiaan Hulsbus F O T O G R A F I E Archief Piet Bouts, John de Pater, Archief VASF, Feyenoord Media, Feyenoord De Grootste, Feyenoord Museum, Stadion Feijenoord, Christella Hulsbus, Christiaan Hulsbus en Proshots. C O V E R B E E L D : John de Pater S A L E S Kenny Lagendijk Max Ouwerkerk V O R M G E V I N G Natascha Smeels D R U K www.zpressprint.nl De Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) opgericht 3 sept. 1992 stelt zich tot doel de behartiging van de aandeelhoudersbelangen in de ruimste zin van B- (nu V) aandeelhouders in vennootschap. IBAN: NL81INGB0000161716 t.n.v. VASF te Rotterdam. © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd. 4 VOORWOORD Woord vooraf van voorzitter VASF, Conré Oostrom. 12 BRIEF | BVO BESLUIT NIEUW STADION 16 ROAD TO TIRANA Terugblik op alle wedstrijden in de Conference League. 42 KENNERS AAN HET WOORD Sportjournalist en NOS-verslaggever Arno Vermeulen is een echte sportliefhebber. Vooral het voetbal volgt hij op de voet. 53 INTERVIEW GEERT MEIJER ‘Niemand’ speelde en trainde met meer beroemde namen dan Geert Meijer 64 BOEKBESPREKING Mooi naslagdocument over ‘Ome’ Gerard Meijer. In een Leven met Feyenoord, geschreven door André van Kats Inhoud 16

9 INHOUD 73 VRAGEN AAN EEN AANDEELHOUDER In de rubriek ‘Vragen aan een aandeelhouder’ komt betrokken supporter, Jan de Vos hardloopliefhebber, pensionado en VASF-lid aan het woord. 80 MET MEDEWERKING VAN... Remco Gilbers is sinds april 2018 als mobiliteitsmanager namens de Stadion Feijenoord N.V. altijd op zoek naar nieuwe wegen om de toestroom van gasten naar De Kuip soepeler te laten verlopen. 96 THE FINAL@DE KUIP Voor rond de 50.000 supporters was The Final@De Kuip het alternatief van de echte finale in Tirana. 106 INTERVIEWWIM JANSEN JR. In dit interview leren we de man, die zowat opgroeide in De Kuip en op Varkenoord, beter kennen en krijgen we een inkijkje in zijn bedrijf. 117 FEYENOORD - PARTIZAN BELGRADO 122 SCHEIDSRECHTER AAN HET WOORD Joeij Kooij mag niet ontbreken in de rubriek ‘scheidsrechter aan het woord’ waarin we elk kwartaal nader kennis maken met iemand van de arbitrage in ons land. 133 NIEUWS 141 OP WEG TERUG UIT TIRANA Rob Spuijbroek, Jim Barge en Conré Oostrom blikken terug op een bewogen jaar. 157 FEYENOORD - SLAVIA PRAAG 159 THE DAY AFTER 165 BRIEF ROEL VOLLEBREGT 171 FEYENOORD - OLYMPIQUE MARSEILLE 175 FEYENOORD CITY IN DE MEDIA 182 VAK C, RIJ 15, STOEL 44 Column Gerard Vonk PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 96

Een juweel is zoveel meer dan versiering alleen! Je kunt ermee laten zien wie je bent. Fariba van Moorsel

Een echt Van Moorsel juweel blijft je altijd bij, herinnert je aan de mooie momenten in het leven, en je gaat er elke dag meer van houden. Molendijk 45 Oud-Beijerland 0186 616 224 vanmoorsel.nl fariba.nl

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 12

BRIEF | BVO BESLUIT NIEUW STADION 13 PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V.

MAP YOUR MOMENT. Er is een ‘best moment’ om je bedrijf te verkopen. Het beste deel van alles, is echter het moment voor het begint. IMAP richt zich op het hele momentum. De oriëntatie. De marktverkenning. De voorbereiding. De nationale en internationale monitoring. Oog hebben voor mogelijke kandidaat-kopers, ook als die uit onverwachte hoek komen. Door het juiste momentum te pakken, kom je dicht in de buurt van de optimale deal. Heel dicht. Een ‘best moment’ om je bedrijf te verkopen bestaat. Het juiste moment pakken, is de kunst. Scan de QR-code bovenaan en schrijf je in. Maak gebruik van de tips. Kijk en luister mee naar de ervaringen van medeondernemers. Lees over de stappen tijdens het verkoopproces. Alles wat erbij komt kijken tot het moment van de deal. SCAN DE QR€CODE EN WORD DEELGENOOT VAN HET HELE MOMENTUM. IMAP INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS PARTNERS

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 15 BRIEF | BVO BESLUIT NIEUW STADION

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 16

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 17 ROAD TO TIRANA Op 22 juli 2021 speelde Feyenoord in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, tegen FC Drita. Ondergetekende had toen nooit gedacht dat hij samen met drie vrienden ruim tien maanden later in datzelfde Pristina zou landen op weg naar de finale van de Conference League in Tirana. Een terugblik op het schitterende Europese seizoen dat helaas net niet bekroond kon worden met de eindoverwinning. TEKST RODERICK SMAL FOTO' S PROSHOTS VAN PRISTINA NAAR TIRANA

Een seizoen waarin Arne Slot onze nieuwe trainer werd, Blue Amigo zich nog steeds verbond aan Feyenoord, we samen de mooiste Europese clubs hebben verslagen en we uiteindelijk in de finale hard hebben gestreden. Als ocieel partner van Feyenoord zijn we trots dat we onderdeel zijn van de mooiste club van Nederland en kijken uit naar volgend seizoen. BLUE AMIGO IS OFFICIEEL PARTNER VAN FEYENOORD VOLG ONS VIA BEDANKT VOOR HET MOOIE SEIZOEN!

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 19 ROAD TO TIRANA FC DRITA Zeggen de namen Antonucci, Bannis en Bozenik u nog iets? Zomaar drie spelers van Feyenoord die deze wedstrijd in actie kwamen, evenals de aanvoerder op dat moment Leroy Fer. Antonucci raakte als invaller nog het houtwerk, maar voor de rest gebeurde er heel weinig in de hoofdstad van Kosovo: 0-0. De return in De Kuip leverde veel meer spektakel op. Feyenoord kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van Guus Til. Maar FC Drita kwam zeer verrassend terug en nam na ruim een kwartier spelen zelfs brutaal de voorsprong. Het spel van Feyenoord leek nergens op en de bezoekers kregen veel kansen om nog verder uit te lopen. Ook na de 2-2 van Til waren de bezoekers nog gevaarlijk. Het leek af te stevenen op een verlenging, aangezien uitdoelpunten vanaf dit seizoen niet meer dubbel tellen. Maar met zijn derde doelpunt van de avond zorgde Guus Til voor een enorme ontlading op de tribunes. Het spel was niet best, verre van zelfs, maar ook toen zag je al voorzichtig dat het qua vechtlust wel goed zat met dit elftal. TERGBLIK OP EEN PRACHTIG EUROPEES SEIZOEN ZONDER ECHT ‘HAPPY END’

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 20

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 21 ROAD TO TIRANA FC LUZERN De volgende voorronde begon Feyenoord wederommet een uitwedstrijd, deze keer in Zwitserland tegen FC Luzern. Het was de eerste Europese wedstrijd van Gernot Trauner, waardoor er deze keer geen centrale middenvelder centraal achterin naast Marcos Senesi hoefde te spelen. Het verschil met de wedstrijden tegen FC Drita was groot. Zonder problemen kwam Feyenoord op een 0-2 voorsprong voor de rust dankzij wederom twee goals van Guus Til. In de tweede helft zat er geen comeback van de Zwitsers, waar oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann mocht invallen, in. Luis Sinisterra zorgde er vlak voor tijd voor dat de return in Rotterdam normaliter een formaliteit zou worden: 0-3. Ook in De Kuip kenden we geen enkel probleemmet de Zwitsers. Alireza Jahanbakhsh scoorde twee keer voor rust, gevolgd door de 3-0 na rust door Sinisterra. De comfortabele voorsprong gaf Arne Slot de mogelijkheid wat jonge spelers in te brengen. Zo maakten Lennard Hartjes en Antoni Milambo hun Europese debuut namens de Stadionclub. Hiermee schreef Milambo geschiedenis: hij mag zich de jongste speler ooit in een officieel duel van Feyenoord noemen. De middenvelder, zestien jaar en 131 dagen tijdens zijn invalbeurt, brak het clubrecord van GeorginioWijnaldum.

GLOBAL CONTAINER SHIPPING WELCOMETO MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, A WORLD LEADER IN GLOBAL CONTAINER SHIPPING. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY T: +31 10 217 8600 E: info@mscnetherlands.com BLAAK 555, 3011 GB ROTTERDAM www.msc.com GLOBAL CONTAI ER SHIPPING WELCOMETO MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, A WORLD LEADER IN GLOBAL CONTAINER SHIPPING. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY T: +31 10 217 8600 E: info@mscnetherlands.com BLAAK 555, 3011 GB ROTTERDAM www.msc.com MSC nederland_leeg.pdf 1 20-10-2020 15:27:51 MSC delivers goods and services to local communities, customers and international business partners. With access to an integrated global network of road, rail and sea transport resources, the company prides itself on delivering global service with local knowledge. Through a network of 600 offices, MSC ensures that shippers can talk directly to our representatives, as well as using a variety of e-business solutions for digitalized cargo bookings. Responding to the needs of our customers, MSC is a major driving force behind the evolution of smart containers in our industry, helping to set the standards for digital shipping. MSC calls at 500 ports on 200 trade routes, carrying some 23 million TEU (twenty-foot equivalent units) annually, via a modern fleet, equipped with the latest green technologies. Over the years, MSC has diversified its activities to include overland transportation, logistics and a growing portfolio of port terminal investments. Today, our focus remains true to our roots and we continue to build and retaining long-term trusted partnerships with customers of all size and scale.

ROAD TO TIRANA PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 23 IF ELFSBORG Het spel van Feyenoord werd beter en beter onder de nieuwe trainer Arne Slot. Het was genieten tijdens de heenwedstrijd in De Kuip. Feyenoord wervelde en de Zweden hadden geen schijn van kans. Luis Sinisterra onderstreepte nog maar eens zijn goede vormmet een hattrick. De andere goals waren van Jahanbakhsh en Bryan Linssen, wat resulteerde in een imponerende 5-0 eindstand. Klein smetje was de onnodige rode kaart van Justin Bijlow toen het al 5-0 stond. De uitslag van de heenwedstrijd zorgde ervoor dat Feyenoord er niet vol voor hoefde te gaan in Zweden. Dit was duidelijk te merken en dit was een van de minste wedstrijden dit seizoen van Feyenoord, zeker in Europa. De 3-1 nederlaag was uiteraard nog wel ruim voldoende om ons te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 24

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 25 GROEPSFASE In de groepsfase werd Feyenoord gekoppeld aan de Israëlische kampioen Maccabi Haifa, de Tsjechische kampioen Slavia Praag en de Duitse subtopper Union Berlin. De eerste wedstrijd uit tegen Maccabi werd op een dinsdag gespeeld i.v.m. de Joodse feestdag Jom Kipoer. Er zouden geen doelpunten vallen op deze dinsdagmiddag en Feyenoord moest op het laatst nog hard werken voor het puntje. Na afloop gaf Arne Slot al aan dit helemaal niet zo’n slecht resultaat te vinden en de andere twee clubs hier ook niet zomaar zouden winnen. Tijdens deze wedstrijd maakte Cyriel Dessers als invaller zijn debuut namens Feyenoord. SLAVIA PRAAG De volgende wedstrijd, thuis tegen Slavia Praag, moest dan natuurlijk wel gewonnen worden. In de eerste helft speelde Feyenoord een van de beste helften in tijden. Het overrompelde de Tsjechische kampioen – die maar liefst 54 wedstrijden achter elkaar ongeslagen was in eigen land – voor rust en de 2-0 ruststand was dan ook niet meer dan verdiend na goals van Orkun Kökçü en Linssen. Na rust had Feyenoord het een stuk zwaarder, maar verder dan 2-1 kwam Slavia niet. ROAD TO TIRANA

SHIPREPAIR HARBOUR & VOYAGE HARBOUR & VOYAGE REPAIR WHEREVER YOUR ARE, WHENEVER YOU NEED US Meet our harbour & voyage repair service. We offer a wide range of on-site and on-voyage repair services. Wherever your vessel is, our mobile repair squad comes to you. Through close cooperation with Damen Services, and its many Service Hubs, we can serve you worldwide. We can offer you a single point of contact, from project start to finish. Clear lines of communication during repair work are crucial. With one point of contact we make sure there are no surprises. WHAT WE OFFER  Long track record  24/7 on-site and on-voyage ship repairs  From steel works to electrical and automation repairs and from piping works to machining works  Our service offering includes the repair, supply and installation of glass reinforced epoxy systems (NOV FGS Bondstrand)  Worldwide presence  One point of contact  Quick response time  Minimal downtime  A total service offering through our partners and subcontractors  A back-up of repair yard facilities FOR ALL SERVICE REQUESTS / INQUIRIES PLEASE CALL OR MAIL  Professor Gerbrandyweg 25  3197 KK  Botlek - Rotterdam  The Netherlands 24/7 service  +31 6 300 085 82  +31 10 204 12 22  DSHV-INFO@damen.com +31 6 300 085 82 24/7 SERVICE

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 27 ROAD TO TIRANA UNION BERLIN De derde wedstrijd vond eveneens plaats in De Kuip, tegen Union Berlin. De start was voortvarend met goals van Jahanbakhsh en Linssen. Union kwam nog wel terug via de sterke spits Taiwo Awoniyi (ex-NEC), maar een kwartier voor tijd besliste Sinisterra de wedstrijd: 3-1. Met zeven punten uit drie wedstrijden trokken we naar Berlijn. Het was een ware invasie van Feyenoorders in de Duitse hoofdstad. Ondergetekende was er ook bij met twee vrienden. Smetje op de dag was het weer: de hele dag kwam het met bakken uit de hemel. Ook tijdens de wedstrijd ging het nog flink los. Feyenoord had het lastig, maar wist onder die zware omstandigheden er toch een hele knappe 1-2 overwinning uit te slepen. De winnende goal kwam van invaller Dessers die profiteerde van een fout van de Union-keeper. Dessers was de held, maar tijdens deze wedstrijd werd ook steeds meer zichtbaar hoe belangrijk Fredrik Aursnes als verdedigende middenvelder voor Feyenoord is.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 28 De knock-out fase was met tien punten uit vier duels nu wel heel dichtbij. In Praag zou Feyenoord vermoedelijk aan een punt genoeg hebben om geplaatst te zijn. Het werd er echter niet makkelijker op toen Til bij een 1-1 tussenstand een rode kaart kreeg. Slavia maakte na rust de 2-1 en dus leek het zo goed als onmogelijk om het benodigde punt binnen te halen deze avond. Feyenoord bleef echter knokken en was heel dichtbij de 2-2 dankzij invaller Lutsharel Geertruida. Vlak voor tijd was het diezelfde Geertruida die met een prachtige assist Dessers bediende die al even zo mooi afrondde met het hoofd: 2-2. Feyenoord is geplaatst voor de knock- -out fase van de Conference League. De laatste wedstrijd van de poule tegen Maccabi Haifa was dus louter voor de statistieken (en de winstpremie van de UEFA). Ook deze wedstrijd werd door Feyenoord gewonnen: 2-1. Er was speeltijd voor de jonkies Ramon Hendriks, Sem Valk, Mimeirhel Benita, Lennard Hartjes, Antoni Milambo en Aliou Balde.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 29 ROAD TO TIRANA

Rivierweg 1 | 3161 GM Rhoon | T +31(0)10 201 07 00 VANDONGEDEROO.COM 260 Overseas partners 40 100 TEU trains per week 340 Colleagues 2 Terminals in Rotterdam and Antwerp, total capacity of 344.500 sqm Custom specialists 14 1 tailor-made system

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 31 ROAD TO TIRANA PARTIZAN BELGRADO Voor het eerst sinds 2014/2015 waren we actief na de winterstop in Europa. Toen onder Fred Rutten tegen AS Roma... In de eerste helft deed Feyenoord zichzelf tekort in het sfeervolle stadion van Partizan. Er werden veel kansen gemist en Feyenoord mocht het zichzelf aanrekenen dat het slechts 1-1 stond. Toen het ook nog direct na rust 2-1 werd leken we serieus in de problemen te komen. De rest van de tweede helft speelde Feyenoord heel erg goed en werden de kansen ook eindelijk benut. De teller zou uiteindelijk stoppen bij 2-5, waarbij de schitterende afstandsknal van Sinisterra en de twee knappe goals van aanvoerder Jens Toornstra het meest bij zijn gebleven. Tijdens de return in De Kuip zijn we geen moment in de problemen geweest. Het werd een probleemloze 3-1 overwinning dankzij goals van Dessers, Reiss Nelson en Linssen. In de tweede helft maakten PatrickWålemark en Jorrit Hendrix hun Europese debuut namens Feyenoord. Op naar de kwartfinale!

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 32 SLAVIA PRAAG Een oude bekende. In de groepsfase wonnen we thuis, na een hele goede eerste helft, met 2-1 en uit werd het een zwaarbevochten 2-2, nadat we lang met tien man speelden. Assistent-trainer John deWolf gaf aan dat hij dit de minst prettige tegenstander vond om tegen te komen in de kwartfinale. In De Kuip was het een duel dat op en neer golfde. Feyenoord speelde zeker niet zijn beste wedstrijd, maar leek vlak voor tijd de winst naar zich toe te trekken toen Kökcü met een vrije trap de 3-2 maakte. In de blessuretijd werd het echter 3-3 waardoor er na afloop van de wedstrijd geen beste stemming was in De Kuip. In Praag zagen we een veel beter Feyenoord. Wie anders dan Dessers opende al snel de score. De gelijkmaker van Slavia liet niet lang op zich wachten. Maar Feyenoord speelde goed en nam in de tweede helft afstand na wederom een goal van Dessers en de 1-3 van Sinisterra. We zitten in de halve finale!

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 33 ROAD TO TIRANA

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 34 OLYMPIQUE MARSEILLE Bij het horen van de naamOlympique Marseille gaan de gedachten al snel terug naar het seizoen 1999/2000. Toen Kees vanWonderen na acht minuten een rode kaart kreeg, maar Feyenoord in een van zijn beste wedstrijden in de laatste decennia alsnog met 3-0 zegevierde. Deze keer zou het geen 3-0 worden, maar het was wel weer een spektakel. Uiteraard was De Kuip stijf uitverkocht en al uren van te voren waren duizenden mensen aanwezig in en rondom het stadion. Je voelde voorafgaand aan de wedstrijd dat er iets bijzonders stond te gebeuren. De eerste helft was ronduit spectaculair. Het had wel 7-4 kunnen staan, maar in plaats van daarvan stond het 2-2. En dat hadden we vooral aan onszelf te wijten. We creëerden zo ontzettend veel kansen, met name via de zijkanten waar Nelson en Sinisterra steeds vrij opdoken achter de verdediging van Marseille. Na een geweldig begin met doelpunten van Dessers en Sinisterra kwamen de Fransen voor rust terug tot 2-2. Direct na rust strafte Dessers een te korte terugspeelbal van Marseille-verdediger Caleta-Car af: 3-2. De laatste 20 minuten waren voor Marseille, maar op basis van de hele wedstrijd was de 3-2 overwinning van Feyenoord zeker verdiend.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 35 ROAD TO TIRANA

Late Night Tunes 8 - 9 - 10 JuIi 2022 Bezoek restaurant JAQ gedurende het Rotterdam North Sea Jazz Festival voor geweldige muziek en heerlijke drankjes! PROGRAMMA VRIJDAG 23:45 TOT 04:00 UUR Rayn Bechoe & Band XLR & Friends Gastartietsen Jazz Combo ZATERDAG 23:45 TOT 04:00 UUR Juicy XLR & Friends Gastartiesten Jazz Combo ZONDAG 23:45 TOT 04:00 UUR Rayn Bechoe & Band XLR & Friends Gastartiesten Jazz Combo

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 37 ROAD TO TIRANA De return in Marseille zou vooral heel spannend worden. Feyenoord speelde niet zijn beste wedstrijd, maar stond verdedigend wel als een huis. Trauner en Senesi vormden een granieten centrum en de backs Geertruida en Malacia speelden, net als in De Kuip, ook een hele goede wedstrijd. Een geluk was het dat de sterspeler van Marseille, Dimitri Payet, na een half uur geblesseerd uitviel. Daarmee was het grootste gevaar geweken en het echte geloof bij de Fransen misschien ook wel weg. Op het eind was de 0-1 dichterbij dan de 1-0, die tot verlenging zou hebben geleid. Maar toch was het billenknijpen en was de opluchting heel groot bij het laatste fluitsignaal. We staan voor het eerst sinds 2002 weer in een Europese finale!

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 38 AS ROMA Heel Rotterdam leefde een kleine drie weken toe naar deze Europese finale. Veel Feyenoorders hadden toch zo’n gevoel van dat we dit nog mogen meemaken. En zo probeerden velen van hen, waaronder ondergetekende, om aan kaarten te komen voor deze finale. Klein probleem: de finale zou gespeeld worden in Tirana in een stadion waar slechts 22.000 toeschouwers in kunnen. Bovendien kreeg Feyenoord slechts 4.000 kaarten toegewezen. Het was dus een ware speurtocht om aan tickets te komen, wat ondergetekende uiteindelijk via via lukte samen met twee vrienden en het broertje van ondergetekende. Vanaf Düsseldorf werd er gevlogen naar de hoofdstad van Kosovo, Pristina. 90% van het vliegtuig bestond uit Feyenoorders. En zo hoorde je in Tirana nog veel meer verhalen van andere Feyenoorders die via de gekste routes in Tirana waren beland. Schitterend als je toch ziet en hoort hoeveel de club voor veel mensen betekent. De sfeer was op de wedstrijddag in Tirana heel erg goed, van ongeregeldheden was gelukkig geen sprake. Het was prachtig ommet circa 10.000 Feyenoorders daar rond te lopen en te genieten van een hapje en drankje en de diverse Feyenoordliederen. Naarmate de dag vorderde nam de wedstrijdspanning toe. Rond 18:30 trokken we richting het stadion en iets na 19:00 waren we binnen, dat ging dus eigenlijk hartstikke soepel. De sfeer in het stadion was geweldig met twee fanatieke supportersgroepen. Om 21:00 uur was het dan zover, de aftrap tussen de elftallen van José Mourinho en Arne Slot. Feyenoord begon nog wel goed, maar toch waren we niet onszelf in de eerste helft. Dit resulteerde helaas in de 1-0 van Zaniolo, nadat notabene de altijd zo betrouwbare Gernot Trauner in de fout ging. Het was de eerste kans van AS Roma (en misschien ook wel de laatste echte 100% kans), en die ging er dus direct in. Precies wat je wilde voorkomen tegen een elftal gecoacht door Mourinho. De bus werd daarna inderdaad ook geparkeerd door de Italianen, met name in de tweede helft. Maar Feyenoord begon die tweede helft wel heel erg goed en raakte twee keer het houtwerk © PIM RAS

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 39 ROAD TO TIRANA © PIM RAS

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 41 ROAD TO TIRANA via Trauner en Malacia. De 1-1 leek er aan te komen, maar het mocht niet zo zijn helaas. Ook niet vlak voor tijd toen Dessers de bal verlengde op invaller Linssen, die de bal voor het inschieten had. Zo ontbrak de kerst op de taart na zo’n geweldige Europese campagne. Het verlies deed en doet nog steeds pijn, maar al snel overheerste de trots. Dat we toch maar mooi een Europese finale hadden gehaald en dat ook nog eens met veelal meer dan prima spel. Ook was het prachtig om te zien hoeveel Feyenoorders er waren, eigenlijk bij alle uitwedstrijden, maar zeker ook in Tirana. Nu doorpakken in de zomerperiode en dan wachten ons mogelijk nog een aantal mooie jaren onder Arne Slot! © PIM RAS © PIM RAS

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 42 KENNERS AAN HET WOORD: ARNO VERMEULEN (NOS) Sportjournalist en NOS-verslaggever Arno Vermeulen is een echte sportliefhebber. Vooral het voetbal volgt hij op de voet. Hij hield openhartige interviews met topvoetballers als Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst en al die andere Feyenoorders en mag niet ontbreken in dit magazine. En dus is het tijd voor een interviewmet Arno Vermeulen (van 1960) van de NOS. Een echte kenner, die het dossier Feyenoord City nauwlettend volgt en er regelmatig over schrijft en discussieert in Studio Voetbal. TEKST C. HULSBUS

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 43 KENNERS AAN HET WOORD Al 18 jaar Chef commentatoren bij NOS Studio Sport. We horen je ook nog regelmatig zelf als commentator. Hoe leuk is dat anno 2022 in een tijdperk waarin vrijwel iedereen op een mobieltje mee kan kijken tijdens de wedstrijd en daar bijvoorbeeld herhalingen op kijkt of cruciale beslissingen? Qua werk is er voor ons eigenlijk niets veranderd. Wij spreken voor Studio Sport de samenvattingen in de stadions live in en de beeldredacteuren in Hilversummaken er een montage van tussen de 8 en 12 minuten van. Je moet dan heel snel en superscherp kunnen reageren. Is dat trainbaar? Dat denk ik niet. Alert zijn is zeker een belangrijke eigenschap, maar voor elke commentator zal gelden dat je niet altijd even alert bent. Ook wij worden weleens verrast door iets wat er op het veld gebeurt. Dan helpt ervaring wel om je uit de soms netelige situatie te redden. De dochter van Linda de Mol deed verslag van de finale voor Veronica. Er lopen wel wat dames rond in de voetballerij maar die doen voornamelijk voor rondom de duels hun zegje. Diana Kuip gaf twee jaar geleden, als eerste sportjournalist in dit magazine, aan dat zij verwachtte dat binnen vijf jaar een dame verslag zou doen bij een wedstrijd. Bij de BBC is ook een vrouw commentator. Wanneer krijgt de NOS een eerste vrouwelijke commentator? Wij hebben al een vrouwelijke commentator. Dit hele seizoen is Suse van Kleef commentator geweest bij Langs de Lijn. Ze was heel onervaren, maar is met grote stappen vooruitgegaan en heeft het uitstekend gedaan. We hebben ook een vrouwelijke analyticus, Leonne Stentler, die ook heel goed is en ook vrouwelijk presentatoren. Maar natuurlijk is er ruimte voor meer talentvolle vrouwen bij NOS Sport. Je loopt al vrij lang mee in de voetballerij en hebt heel wat spelers en trainers zien komen en gaan. Als jij een top drie mag maken van trainers, hoe ziet die er dan uit? 1. Louis van Gaal 2. Guus Hiddink 3. Rinus Michels En van spelers? 1. Marco van Basten 2. Arjen Robben 3. Robin van Persie Wanneer kwam jij voor het eerst in De Kuip? Als commentator moet dat in 1983 zijn geweest. Toen begon ik bij Langs de Lijn. Wat heeft Arno Vermeulen met De Kuip? Iconisch stadion dat de tand des tijds niet heeft kunnen doorstaan. Ik zou Rotterdam een nieuwmodern iconisch stadion gunnen dat weer minimaal © PRO SHOTS / KAY INT VEEN

 info@audicentrumrotterdam.nl  010 - 410 56 40  Snel leverbaar  100% elektrisch  Actieradius tot 437 km WLTP Lease actie: Audi e-tron 55 quattro Leverbaar v.a. € 66.400 Full operational lease v.a. € 814,- € 784,- *Leaseprijs o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. Ontdek meer en vraag uw offerte aan

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 45 KENNERS AAN HET WOORD 50 jaar meegaat, waar ook Europese finales en interlands kunnen worden gespeeld Wat vind je eigenlijk van De Kuip, zoals die nu is? Verouderd, bijna vervallen. Nog een aantal prachtige historische details, maar ook veel achterstallig onderhoud. Lastig stadion om in te werken omdat het niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Welke herinneringen aan De Kuip komen nu spontaan naar boven? Terugkeer van Johan Neeskens in Oranje in De Kuip. Mooi moment. Je hebt het Feyenoord City dossier intensief gevolgd, ook via Twitter van commentaar voorzien, hoe kijk je nu op die periode terug van zeg maar de afgelopen tien jaar dat er over een nieuw stadion werd gesproken? Dat het jammer is dat niet eerder de knoop is doorgehakt. Dan was het stadion nog te betalen geweest. In Madrid is ook een nieuw stadion gekomen voor Atletico Madrid en natuurlijk denken mensen nog met liefde terug aan Vicente Calderon, maar zijn ze ook blij met zo’n modern en groot stadion als Wanda Metropolitano. Welke plannen konden jou wel bekoren? Rotterdam verdient een fijne moderne voetbaltempel. Niet te overdadig. Een ‘gewoon’ mooi voetbalstadion. Zoals in München. En met het legioen in een nieuw stadion hoeft niemand bang te zijn dat daar geen sfeer zou zijn. Supporters maken sfeer, niet het beton. En opknappen van De Kuip lijkt mij een onhaalbaar plan, waar ook geen financiële basis voor is te vinden. Financiers willen wel investeren in nieuwbouw, niet in verbouw. Je volgt Feyenoord al vele jaren, gaan ze de komende jaren nog een rol van betekenis spelen nu de beide concurrenten veel meer geld te besteden hebben? Wat dit jaar is gebeurd, is onvoorstelbaar knap. En als een deel van het transfergeld weer net zo goed wordt geïnvesteerd als afgelopen 12 maanden, zal er ook volgend jaar weer een prima elftal staan. Maar structureel is het onmogelijk om in de pas te blijven met clubs die tweemaal zoveel geld kunnen uitgeven aan de spelersgroep. Daarom zullen er toch ook financieel stappen moeten worden gemaakt. In al die jaren heb je tal van bekende voetballers geïnterviewd. Heb je het idee dat zij zich anders opstellen richting jou als voetbalvolger en kenner omdat zij weten dat je je echt verdiept in de speler? Dan denk en hoop ik wel. De meeste spelers realiseren zich wel dat ik al een tijdje meeloop en het voetbal serieus volg, dus heb ik niet zoveel moeite om aardige gesprekken met ze te maken, denk ik zelf. Vaak heb je als eerste verslaggever het nieuws rondom deze club. Hoe belangrijk zijn daarbij de bronnen van binnenuit de club? Of lopen de tips vaak via zaakwaarnemers, vrienden en familieleden. Of bellen de hoofdrolspelers of hun zaakwaarnemers soms zelf op? Ik ben geen echte primeurjager, maar ben wel aardig ingevoerd. Heb een redelijk netwerk en snap wel hoe de hazen lopen in het voetbal. En dus ben ik niet slecht op de hoogte en is het namens de NOS ook wel wat makkelijk om aan informatie te komen, omdat mijn werkgever als serieus en vakkundig wordt beoordeeld in het voetbal. Je bent behoorlijk actief met social media (er is ook een wikipediapagina over jou aangemaakt). Hoe belangrijk zijn social media tegenwoordig in de sport, en vooral in de voetballerij? Ik doe zelf niet zo heel veel. Soms weken niet en dan een paar dagen wel. Het is naar net hoe mijn pet staat. Natuurlijk

service- en kennisleverancier van bedrijfszekere componenten voor de bulk- en procesindustrie Solid partners for powder and bulk handling components componenten voor elevatoren | atex bewakingssystemen | slijtvaste polyurethaan bekleding| componenten voor horizontaal transport | montage, engineering en advies Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.nl V GM C HECKLIST A ANNEMERS Betrek ons in een vroegtijdig stadium bij uw specifieke vraagstuk voor het vinden van de juiste duurzame oplossing. Met het productportfolio én onze uitgebreide kennis en ervaring, voorkomen wij stilstand en ontzorgen wij u met langere standtijden, hogere capaciteiten en/of lagere kosten per ton getransporteerd product en blijven wij ook na installatie uw servicepartner. service- en kennisleverancier van bedrijfszekere componenten voor de bulk- en procesindustrie Solid partners for powder and bulk handling components componenten voor elevatoren | atex bewakingssystemen | slijtvaste polyurethaan bekleding| componenten voor horizontaal transport | montage, engineering en advies Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.nl V GM C HECKLIST A ANNEMERS Betrek ons in een vroegtijdig stadium bij uw specifieke vraagstuk voor het vinden van de juiste duurzame oplossing. Met het productportfolio én onze uitgebreide kennis en ervaring, voorkomen wij stilstand en ontzorgen wij u met langere standtijden, hogere capaciteiten en/of lagere kosten per ton getransporteerd product en blijven wij ook na installatie uw servicepartner. service- en kennislev rancier va bedrijfszekere component n vo r de bulk- en procesindustrie Solid partners for powder and bulk ha dling compo ents componenten voor elevatoren | atex bewakingssystemen | slijtvaste polyurethaan bekleding| componenten voor horizontaal transport | montage, engineering en advies Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerb lt x.com | www.mullerbeltex.nl V GM C HECKLIST A ANNEMERS Betrek ons in een vroegtijdig stadium bij uw specifieke vraagstuk voor het vinden van de juiste duurzame oplossing. Met h t productportfolio én onze uitgebreide kennis en ervaring, voorkomen wij stilstand en ontzorgen wij u met langere standtijden, hogere capaciteiten en/of lagere kosten per ton getransporteerd product en blijven wij ook na installatie uw servicepartn r. MULLER0140_170306_ADV2017_corporate_solids_proces.indd 1 06-03-17 16:18

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 47 KENNERS AAN HET WOORD is social niet onbelangrijk. Spelers en clubs gebruiken social veel meer dan vroeger en dus moet je dat wel in de gaten houden. Maar jongere collega’s doen daar toch meer mee dan ik. Hoe knap was het dat Feyenoord de finale heeft bereikt? Heel erg knap. In Europese wedstrijden het beste van zichzelf laten zien. Pieken wanneer het moet. Altijd een goed speelplan, heel veel strijd, conditioneel sterk en een paar individuele uitschieters. Dan kun je heel ver komen. Had je aan het begin van dit seizoen verwacht dat Feyenoord zo ver zou kunnen komen? Ik heb voorspeld dat Feyenoord lang voor de titel zou spelen, maar een Europese finale had ik ook niet in het vizier. Vind je het jammer dat de uitzendingen via de andere partijen dan de publieke omroep te volgen zijn? Nee, dat vind ik niet. Live wedstrijden bij ESPN worden heel goed gecoverd. Weinig op aan te merken. Ik vind wel dat sommige commerciële zenders niet optimaal omgaan met hun Europese contracten van Champions League of Conference League. Daar lijkt het soms belangrijker om het contract binnen te halen dan er ook sterkte televisie mee te maken. Ons rest enige bescheidenheid. Het geld voor de publieke omroep wordt steeds minder, dus is het lastig om nog mee te dingen naar voetbalcontracten. Maar wij zijn blij met de samenvattingen Eredivisie en de interlands van de Oranje mannen en vrouwen en de grote voetbaltoernooien. Wat verwacht je sowieso dat er de komende jaren gaat gebeuren in medialand? Als het huidige contract met ESPN afloopt zal de markt wel onrustig worden. Dus pas na 2025 verwacht ik grote veranderingen. Bij Studio Voetbal zitten oud-spelers met achtergronden bij de verschillende topclubs. Is dat een bewuste keuze, die spreiding? Ja, dat klopt wel. Het zou natuurlijk onhandig om alleen maar spelers met een Feyenoord of Ajax achtergrond te halen. Dus we nemen dat wel mee in onze afwegingen. In november 2021 zei je in Studio Voetbal dat Feyenoord kampioen zou kunnen worden. De andere tafelgasten vonden dat ondenkbaar, maar uiteindelijk is de achterstand toch aardig opgelopen maar minder groot dan in de afgelopen jaren. Maakt de club stappen op dat gebied? Ja, absoluut. Er staat nu een heel sterk team. Alle aankopen waren raak. Dat gebeurt bijna nooit in voetbal. En de eigen kweekspelers hebben zich spectaculair verbeterd. Dus complimenten voor Frank Arnesen en Arne Slot. Hoe zie jij de komende transferzomer verlopen? Feyenoord moet een paar spelers verkopen. En een deel van het geld kan helaas maar worden geherinvesteerd. Toch denk ik dat er volgend een seizoen een net zo sterk elftal zal spelen in Rotterdam dan afgelopen seizoen. En de eerste nieuwe aankoop; Danilo voorspelt al veel goeds.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 49 KENNERS AAN HET WOORD Vermeulen was in de jaren negentig een bekend voetbalverslaggever bij NOS Langs de Lijn op Radio 1. Zo verzorgde hij onder andere in 1995, samen met Jack van Gelder, het radiocommentaar bij de Champions Leaguefinale tussen Ajax en ACMilan. Bovendien was hij in diezelfde periode werkzaam als verslaggever en presentator van het tv-programma AVRO-Sportpanorama. In 1996 stapte hij over naar betaalzender FilmNet/ SuperSport. Daar versloeg hij voetbalwedstrijden. Oud-spits Wim Kieft stond Vermeulen bij tijdens het commentaar. In 1997 veranderde de zendercombinatie in Canal Plus. Vermeulen bleef deel uitmaken van het sportteam van het betaalkanaal. De uitzendingen werden verzorgd door WK Producties, het bedrijf van voetbal-tv-persoonlijkheid Kees Jansma. Vermeulen werd door hem benoemd tot "head of reporting". Bij Canal Plus was hij commentator bij vele belangrijke voetbalwedstrijden in de Nederlandse Eredivisie, Engelse Premier League, Duitse Bundesliga, Spaanse Primera División, de Italiaanse Serie A en de UEFA Champions League. Bovendien presenteerde hij voor- en nabeschouwingen vanuit de studio en later vanuit de stadioncatacomben. Op 1 november 2003 trad Vermeulen in dienst als chef voetbal bij NOS Studio Sport. Hij volgde Chris van Nijnatten op. Naast zijn coördinerende functie, ging Vermeulen commentaar bij televisieduels verzorgen. Inmiddels klonk zijn stem tijdens de Europese kampioenschappen van 2004, 2008, 2012, 2016 en 2020. Ook was Vermeulen te horen gedurende voetbalwedstrijden op het wereldkampioenschap van 2006 in Duitsland, het WK voetbal 2010 in ZuidAfrika, het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië en het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. Op 19 juni 2004 versloeg Vermeulen op het EK in Portugal de beladen, verloren wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tsjechië. In het seizoen 2007-2008 was Vermeulen enkele malen nog te horen in zijn oude rol van radiocommentator bij NOS Langs de Lijn. Na het wereldkampioenschap 2014 is Vermeulen een van de commentatoren die het Nederlands elftal mag volgen voor Langs de Lijn afwisselend met Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff. Sinds 2018 presenteert Vermeulen de NOS Voetbalpodcast voor NPO Radio 1, waarin hij samen met andere voetbalcommentatoren iedere maandag het Eredivisieweekend bespreekt. Ook is Vermeulen vaste tafelgast bij NOS Studio Voetbal op zondagavond. Bron: Wikipedia Je bent geboren in Alkmaar en hebt een lichte voorkeur voor AZ. Hoe verbaasd was je toen Feyenoord Arne Slot uit Alkmaar wist weg te lokken? Niet zo verbaasd. AZ is een prima provincieclub, maar de traditionele topclubs als Ajax, PSV en Feyenoord zullen altijd aantrekkingskracht hebben op trainers en spelers van AZ. Het is een wonder dat Robert Eenhoorn nog bij AZ werkt. Slot heeft bewezen dat een visie van een trainer het spelbeeld van een team kan bepalen. Hoe groot is volgens jou de invloed van deze trainer op de ‘wederopstanding’ van Feyenoord? Zeer groot. Hij had een tactisch plan. Heeft daar heel consequent naartoe gewerkt, zorgde dat de spelers fit waren en dat er een echt team ontstond. Je zit als commentator niet bij ons op de perstribune maar eigenlijk tussen ons aandeelhouders op vak A. Hoe is het dan om vanuit de persruimte naar de andere kant van het stadion te moeten lopen? Het is niet heel handig om rond te lopen, maar het kan niet anders. Maar ik heb geen slechte of bijzondere ervaringen. We lopen vaak met de ESPNcommentator naar de overkant. En na afloop snel weer terug om het klassieke broodje kroket in de perskamer niet te missen. Tot slot, wat wil je zelf nog kwijt? Ik hoop dat ook supporters beter gaan begrijpen dat een voetbalarena geen alibi is om je als asocialen te gedragen. Dat geldt niet alleen voor Rotterdam, maar voor alle clubs. WIE IS ARNO VERMEULEN

Inspi rat iebron voor al uw woonwensen! Schildersbedrijf H&A Dedert Deventerseweg 7 2994 LE Barendrecht  010 4324583  www.schildersbedrijf-dedert.nl  info@schildersbedrijf-dedert.nl Stucadoorsbedrijf HAM Deventerseweg 7 2994 LE Barendrecht  0180 547678  www.stucadoorsbedrijf-ham.nl  info@stucadoorsbedrijf-ham.nl WonenCompleet Deventerseweg 7 2994 LE Barendrecht  0180-629043  www.wonen-compleet.nl Dé totaal special i st voor uw inter ieur en exter ieur. Onze vakbekwame en bet rokken medewerkers voeren al le werkzaamheden zel f ui t . Van schi lder - en stucwerk tot aan een compleet ontwerp voor uw bedr i j fspand of woning. Kom voor inspi rat ie, advies of een vr i jbl i jvende of fer te gerust eens langs in onze showroom in Barendrecht . Hier vind je al onze diensten onder één dak. Showroom geopend op zaterdag van 9.30 uur tot 16.30 uur of bel 0180 629043 voor een afspraak.

SAMEN VERDER DAN JE DENKT. Uw organisatie vraagt niet alleen om uitstekende juridische expertise, maar ook om een praktische instelling, kennis van de markt én oprechte interesse in u en uw organisatie, in de problematiek die er speelt. Bij Ten Holter Noordam advocaten werken wij samen aan één doel: ondernemingen, overheidsinstellingen en nonprofitorganisaties snel en efficiënt helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een duidelijk advies over het voorkomen daarvan.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 53 INTERVIEW GEERT MEIJER ‘NIEMAND’ SPEELDE EN TRAINDE MET MEER BEROEMDE NAMEN DAN GEERT MEIJER ‘MAAR MISSCHIEN IS HET ZO WEL GOED GENOEG GEWEEST’ Wat zegt het u als de namen Ruud Krol, Frank Arnesen, Simon Tahamata, Dick Advocaat, Louis van Gaal, Ruud Geels, René van der Gijp, Danny Blind, Adri van Tiggelen, Rinus Michels, Hans Kraaij sr., Wim Jansen, Willem van Hanegem, Arie Haan, Barry Hughes, Leo Beenhakker, Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie, Kevin Strootman, Maarten de Roon en Nick Viergever passeren? Voor Geert Meijer waren het medespelers, trainers met wie hij samenwerkte of spelers die hij opleidde in jeugdteams. Een kennismaking met een Groninger die opgroeide in Amsterdam en in Rotterdam e.o zijn meeste voetbaljaren sleet. TEKST GERARD VONK

Rotterdam Rigging B.V. Weg en Bos 82-84 • 2661 GZ Bergschenhoek • TEL: +31(0)10 208 8680 E-mail: info@rotterdam-rigging.nl • Web: www.rotterdam-rigging.com

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 55 INTERVIEW GEERT MEIJER GRONINGEN De Amsterdamse tongval is ontegenzeggelijk aanwezig. Toch liggen de roots van Geert Meijer in Groningen. In het dorp Sellingen. ,,Toen ik zeven jaar was verhuisden we naar Amsterdam,’’ blikt Meijer terug. ,,Mijn vader werkte bij de douane en dat betekende dat de werkplek wel eens veranderde. Nu zeg ik, het was voor mij het beste dat me kon overkomen!’’ Op 10-jarige leeftijd kon hij lid worden van de amateurclub SCZ (sportclub zuid). In die tijd was dat de minimale leeftijd die je moest hebben. Hij speelde er tot zijn zestiende jaar om daarna te verkassen naar de profclub DWS (Door Wilskracht Sterk), de voorloper van de fusieclub FC Amsterdam, een samengaan van DWS, Blauw-Witen De Volewijckers. De bekende Starlift-eigenaar De Stoop zwaaide er de scepter en harkte een elftal bij elkaar dat zijn thuisbasis had in het Olympisch Stadion. In het seizoen 1973/74 reikte de tweede club van Amsterdam tot de vijfde plek op de ranglijst waardoor het in de UEFA-cup mocht uitkomen. De Amsterdammers strandden in de kwartfinale na eerder Internazionale te hebben uitgeschakeld. Naast routiniers als Frits Flinkevleugel, Abe van den Ban, Jan Fransz en keeper Jan Jongbloed bestond de voorhoede uit de ‘jonkies’ Nico Jansen, Gerard van der Lem en Geert Meijer. YOU TUBE De prestaties van de ‘Lieverdjes’ konden niet onopgemerkt blijven. De uitstroom van spelers kwam op gang. Ook Meijer vertrok. Stadgenoot Ajax volgde hem al langer maar een onderling treffen tussen de beide clubs in stadion De Meer gaf de doorslag. Op Youtube circuleren voor de liefhebber nog altijd de beelden!. Na een 2-0 achterstand wist de ‘kleine broer’ de stand om te buigen naar een spectaculaire 2-4 overwinning. Twee doelpunten en een assist kwamen op naam van Meijer. Vooral de eerste, met rechts(!), was er eentje om in te lijsten: in de kruising. Uiteindelijk kwam de linksbuiten vier jaar uit voor de Amsterdammers. Het was de periode na de gloriejaren. ,,Je merkte dat veel spelers probeerden weg te komen.’’ In zijn laatste seizoen bij Ajax verkaste Meijer in de eindfase naar Engeland om voor Bristol City uit te komen. Vervolgens kwam er interesse vanuit de VS, in die tijd een lucratieve uitvalsbasis voor Europese spelers. Toch ging Meijer er niet op in. ,,Het voelde niet goed. Ik had het idee niet serieus genomen te worden.’’ RUUD GEELS Het werd daarom Sparta, achteraf gezien een prima alternatief. ,,Toen ik kwam stond Sparta vierde van onderen,’’ gaat Meijer terug naar die periode. ,,Uiteindelijk wisten we Europees voetbal binnen te slepen.’’ Ook hier trof hij een reeks aan bekende voetballers met wie hij speelde dan wel de degens

lebetec.nl 078–616 7559 Laat ze er niet mee wegkomen! Lebetec beveiligingssystemen

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 57 kruiste: Dick Advocaat, Louis van Gaal, Adri van Tiggelen, Danny Blind en René van der Gijp. In de spits liep de (o.a) oud- -Feyenoord spits Ruud Geels. ,,Hij kon nog topscorer van de eredivisie worden. In het slotduel speelden we tegen Excelsior. René (van der Gijp, red.) en ik zijn de gehele wedstrijd bezig geweest om de bal alleen maar bij Ruud aan te geven. Hij maakte er uiteindelijk twee waardoor hij topscorer werd.’’ In zijn nadagen als voetballer speelde Meijer nog bij DS’79 (Dordrecht) en NAC. Op 35 jarige leeftijd zette hij er een punt achter. Eigenlijk kende hij een carrière zonder serieuze blessures. ,,Tja, ik ging de duels uit de weg en aan koppen had ik een broertje dood.’’ STRIJEN Nog tijdens zijn actieve carrière stortte Meijer zich op het trainersvak. In zijn Sparta-tijd verliet de ‘Groninger’ de hoofdstad en vestigde zich in Strijen, onder de rook van Rotterdam. Bij de plaatselijke voetbalclub Strijen, beter bekend staand als de kanaries, ging hij de jeugd trainen om praktijkervaring op te doen. Het was daarbij absoluut een meerwaarde dat hij onder trainers als Rinus Michels, Hans Kraay sr. Tomislav Ivic en Cor Brommet als assistent Leo Beenhakker, Barry Hughes had getraind. ,,Ivic liet ons in wedstrijden al periodiseren. Een periode veel druk zetten en voluit gaan om vervolgens gas terug te nemen.’’ Aanvankelijk liep zijn route langs amateurclubs. Naast Strijen had hij DCV, HermesDVS en Bolnes onder zijn hoede. ,,Langere tijd had ik twee clubs onder mijn hoede. Op maandag en woensdag trainde ik Strijen, op dinsdag en donderdag DCV om vervolgens op zaterdag Strijen te coachen en op zondag DCV in Krimpen aan de IJssel. HERSTEL In 1990 liet Meijer het amateurvoetbal achter zich en kon zijn weg bij Feyenoord vervolgen. De profclub zat middenin een financiële en sportieve crisis. Tekenend was het trainingskamp inWinterswijk waar de selectie doordeweeks drie maal tegen amateurs moest uitkomen. Het leverde drie ‘start’-bedragen die de club hard nodig had om het huishoudboekje kloppend te krijgen. De ‘mislukte’ Zweed Gunder Bengtsson had net het veld geruimd. De aangebleven trainer Pim Verbeek benaderde Meijer om zijn assistent te worden en de trainer van Jong Feyenoord. De mannen kenden elkaar nog uit de Sparta-tijd. Het was de start van dertien trainers-jaren bij de Stadionclub in diverse functies. Jaren waarin hij werkte met namen als Wim Jansen (‘hij zette het elftal anders neer waarna het ging draaien’), Hans Dorjee (‘zijn ondergang was dat hij maar bleef herhalen hoe ze het bij PSV altijd deden’), Willem van Hanegem (‘kampioenschap 1993’), Arie Haan (‘hum, hum, wil er niet te veel over kwijt’) en de ditmaal als hoofdtrainer opererende Leo Beenhakker (‘kampioen in 1999’). De komst van Jansen leidde het herstel van de grootmacht in. Meijer profiteerde en genoot volop van de betere tijden die aanbraken. Die ommekeer van prestaties en stemming kent volgens Meijer veel gelijkenissen met hetgeen er zich dit seizoen op Zuid afspeelde. Opvallend is zijn scherpe geheugen wat betreft wedstrijden, spelers en gebeurtenissen. ,,Ik heb de videobanden bewaard, de recorder stond in die tijd altijd aan. Mijn zoon heeft alles gedigitaliseerd. Geregeld zoek ik wat op. Doordat ik de wedstrijden zo intens heb beleefd komt alles terug als je er over begint en over gaat nadenken.’’ HENRIK LARSSON Een aantal Europese wedstrijden zijn bijgebleven bij Meijer als het gaat om de impact die ze hadden. De duels tegen AS Monaco in het toernooi voor bekerwinnaars (1992). Feyenoord kwam uit een diep dal en stootte verrassend door tot de halve finale. ,,In Monaco (1-1) konden we nauwelijks een reservebank vullen. De niet fitte Sjaak Troost moest uit nood toch meedoen. Thuis (2-2) kwamen we met 0-2 achter, kwamen terug maar gingen op basis van de ‘uit’ gescoorde doelpunten er uit.’’ Vervolgens noemt Meijer het uitduel (1994) tegen Werder Bremen die Feyenoord verrassend uithaalde (3-4) met een imponerende Henrik Larsson in de hoofdrol. De spits met de kenmerkende dreadlocks was een jaar eerder gescout bij zijn club Helsingborg. ,,Samen met Wim Jansen waren we afgereisd naar Zweden. Wim had het na een half uurtje wel gezien: ‘halen die jongen!’’ Een voltreffer. INTERVIEW GEERT MEIJER © NATIONAAL ARCHIEF Sparta tegen Excelsior 5-2; Ruud Geels werd in deze wedstrijd topscorere van de eredivisie Ruud Geels na afloop op de schouders

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=