Perspectief, VASF, juni 2022

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 179 FEYENOORD CITY IN DE MEDIA BRON: AD.NL PETER GROENENDI JK 30-05-22 , Dat blijkt uit een brief van directeur Jan van Merwijk en president-commissaris Pieter van Oord aan de aandeelhouders van Stadion Feijenoord. ,,Uitgangspunt is en blijft dat de economische levensduur van De Kuip z'n einde nadert”, schrijven de twee. Ze concluderen dat nieuwbouw de voorkeur geniet, en dat het nieuwbouwproject ‘hoewel uitdagend en niet op dit moment onder de huidige marktomstandigheden, nog immer een realiseerbare propositie is’. De stadionleiding concludeert daarnaast dat de beoogde nieuwbouwlocatie langs de Maas ‘de enige plek in Rotterdam is waar nieuwbouw van het stadion (zowel op korte als lange termijn) kan worden gerealiseerd’. Het is dus cruciaal dat deze locatie niet op een andere manier wordt ingevuld, stellen ze. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN De stadionleiding wil de internationale ontwikkelingen afwachten en de kapitaal- en bouwmarkt pas benaderen als daar de stabiliteit terugkeert. ,,We houden er rekening mee dat dit wel eens een tot drie jaar zou kunnen duren.” Met de gemeente onderzoekt de directie nu of zo'n wachttijd mogelijk is in het licht van alle andere plannen in het gebied. De boodschap van de stadionleiding is een heel andere dan die van de clubleiding. Die liet een maand geleden bij monde van de nieuwe directeur Dennis te Kloese juist weten dat er een streep door de nieuwbouwplannen gaat. ,,Op dit moment stoppen we met nieuwbouw”, stelde Te Kloese. GOEDKOPER ONTWERP Hoe het nu verder moet tussen stadion- en clubleiding, is niet duidelijk. Dat de onderlinge verhoudingen niet goed zijn, was al langer duidelijk. In de brief stelt de stadionleiding dat er nog altijd wordt gestreefd naar eenwording van stadion en club, iets waar al jaren over wordt gesproken. Maar gezien de totaal verschillende visies op het stadiondossier lijkt die eenwording nog heel ver weg. Uit de brief blijkt ook dat Nieuw Stadion BV - de projectorganisatie die is opgezet om het nieuwe stadion te realiseren - heeft gezocht naar mogelijkheden om het ontwerp minder kostbaar te krijgen. Dat heeft geleid tot een ‘aangepast en verbeterd goedkoper ontwerp’, schrijven Van Merwijk en Van Oord, ‘zonder dat daardoor de business case verslechtert’. In de financiering van het project zit volgens de brief nu nog een gat van 80 miljoen euro, mede doordat niet meer wordt gerekend op een bijdrage van de Vrienden aan de Maas, een groep STADIONBAAS GAAT NOG STEEDS VOOR NIEUWBOUW: ‘ECONOMISCHE LEVENSDUUR VAN DE KUIP NADERT EINDE’ gefortuneerde Rotterdammers die een bijdrage van tientallen miljoenen wilden leveren aan het nieuwbouwplan. Volgens de stadionleiding zijn voor het resterende gat van 80 miljoen ‘meerdere opties in beeld gebracht’. GOLDMAN SACHS De club pleitte vorige maand voor een stevige opknapbeurt van het stadion, vooral om de service aan de fans te verbeteren. Het is maar de vraag of daar nu geld voor is. Stadion Feijenoord moet immers beginnen met het aflossen van de lening van 17,5 miljoen euro aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Stadion Feijenoord heeft over de manier waarop al overeenstemming bereikt met Goldman Sachs, blijkt uit de brief. Maar die aflossing komt wel uit de lopende begroting en het stadion was na twee corona-jaren toch al aardig door de reserves heen. Het stadion zegt voldoende armslag te hebben voor ‘noodzakelijk onderhoud en herstel’, maar een investering van tientallen miljoenen lijkt onmogelijk.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=