Perspectief, VASF, september 2022

VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEI JENOORD N.V. VAS F. N L 30e jaargang | Nummer 3 | September 2022 OUD & NIEUW HELDEN VAN WELEER Mario Been, Feyenoorder in alle facetten INTERVIEW JAN VAN MERWIJK Wil Feyenoord De Kuip in eigen beheer? MET MEDEWERKING VAN... Michiel Kalkman over de catering

Creëer een merk dat unieke talenten wint én bindt Ontdek de 9 krachten van het 360° VeranderPerspectief en download het volledige paper

Onderzoek toont aan dat organisaties die consequent aandacht, tijd en geld besteden aan employer branding en employee experience lagere wervingskosten, een grotere betrokkenheid en hogere retentie van medewerkers hebben. De war on talent is in volle gang. Naar verwachting houdt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren nog aan. Ook verandert de manier waarop we met elkaar willen en moeten werken in tijden van pandemie, crisis en digitale transformatie sneller dan ooit. En elke generatie heeft andere verwachtingen en behoeften van een werkgever. Al deze ontwikkelingen tonen aan hoe belangrijk het is om een sterk werkgeversmerk te hebben waarmee je de juiste mensen aantrekt én aan je bindt. Interne trots stimuleren Investeren in de aantrekkingskracht van je werkgeversmerk en continu oog hebben voor de werknemers-experience loont. Het stimuleert interne trots (‘Hier hoor ik bij’), wat weer een positief e‚ect heeft op het aandragen van kandidaten door eigen medewerkers. En referral recruitment is niet alleen goedkoper dan het inhuren van een recruiter of headhunter, de kans is ook nog eens groter dat een door eigen mensen aangedragen kandidaat beter past bij jouw organisatie. En tot slot heeft een sterk en zichtbaar werkgeversmerk ook positieve weerslag op de perceptie van je corporate brand, en vice versa. Succesfactoren voor een winnend employer brand • Handel en communiceer vanuit een heldere purpose • Bouw aan een goed Employee Value Proposition (EVP) • Breng je purpose tot leven • Creëer ambassadeurs Ontdek de 9 krachten van het 360° VeranderPerspectief Wil je leren wat alle #9 krachten van het Admix 360° VeranderPerspectief voor jouw organisatie kunnen betekenen? Download dan het volledige paper van Admix op: admix.nl/veranderperspectief #7 aantrekkingskracht

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 4 Beste VASF-leden, mede-aandeelhouders, lezers, De zomer ligt achter ons. De teleurstelling van de verloren Conference League finale, die net zo goed gewonnen had kunnen worden, is weggezakt en inmiddels is het nieuwe seizoen begonnen en speelt het keurkorps van Arne Slot nog steeds gewoon in de vertrouwde Kuip. Dat keurkorps heeft wel een metamorfose ondergaan: Op het moment van schrijven van dit voorwoord zijn maar liefst 7 spelers van de Tirana basis-elf vertrokken. Alleen Bijlow, Geertruida, Trauner en Kökcu spelen nog in het Rood-Wit. De kassa van de BVO is weer gevuld door forse uitgaande transfers, wellicht zijn wat schulden afgelost (in ieder geval is de betalingsachterstand aan Stadion Feijenoord NV ingelopen) en zijn er mogelijk wat Vrienden van Feyenoord uitgekocht, maar belangrijker, een deel van de middelen is aangewend om jonge veelbelovende spelers uit alle windstreken aan te trekken. Spelers uit Argentinië, Brazilië, Mexico en Peru zorgen voor een nieuw Zuid-Amerikaans elan na het vertrek van Sinisterra en Senesi. Daarnaast zijn er een Noor, een Duitser, een Slowaak, een Pool, een Deen en enkele Nederlandse spelers aan de selectie toegevoegd. Laten we hopen dat deze nieuwe spelers zich snel thuis gaan voelen en zodanig gaan presteren dat er weer serieus om de prijzen gespeeld gaat worden. De loting voor de Europe League heeft ook plaatsgevonden: SS Lazio Roma, Sturm Graz en FCMidtjylland kwamen uit de koker als tegenstanders, dus dat worden drie mooie thuiswedstrijden, allemaal om 18:45 uur. Helaas zal de Noordzijde de eerste wedstrijd gesloten zijn als gevolg van een straf van de UEFA voor ongeregeldheden rond Europese wedstrijden gedurende het afgelopen seizoen. Ook zullen er geen Feyenoord supporters naar Rome mogen. Wellicht een geluk bij een ongeluk dat juist bij die uitwedstrijd geen Feyenoord fans mogen zijn; immers het risico op ongeregeldheden in Rome en daardoor mogelijk nieuwe straffen en schorsingen voor de BVO, is niet ondenkbeeldig gezien de ervaringen in Rome in 2015. Veelzeggend is dat er supporters zijn die deze straffen onrechtvaardig of te zwaar vinden en die de UEFA als boosdoener betitelen. Blijkbaar is er geen enkele vorm van zelfreflectie, geen enkele vorm van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag bij deze lieden. Wanneer gaat deze groep zich realiseren dat zij er met hun eigen gedrag (zoals spreekkoren, rellen, vuurwerk, aanstekers, muntjes en bier naar het veld gooien, etc) voor zorgen dat de UEFA de kans geboden wordt om dit soort straffen uit te delen. Verwonderlijk is ook dat deze groep zogenaamde supporters blijft volharden in dit gedrag, terwijl ook Arne Slot heeft aangegeven dat er geen speler zuiverder gaat passen, harder gaat lopen of kansen beter gaat benutten door dit soort gedrag. Het simpele antwoord zou moeten zijn: geef de UEFA geen kans om straffen en schorsingen uit te delen; dit door supportersgedrag te etaleren wat binnen de normen past en Feyenoord in deze Europese campagne (en in Nederland in de competitie en beker) uitsluitend met verbale aanmoedigingen te steunen. Daarmee wordt de BVO ook een financiële dienst bewezen, immers er zullen dan geen boetes betaald te hoeven worden (Afgelopen seizoen bijna €1 miljoen!!). Wellicht zou de BVO daarnaast kunnen overwegen om, nu de kassa redelijk gevuld lijkt, afdoende preventieve maatregelen te nemen, waardoor ongeregeldheden voorkomen kunnen worden? Dat zou toch niet vreemd zijn? Laten we hopen op wederom een langdurig Europees avontuur en ditmaal zonder boetes van de UEFA. EN DAN HET STADION DOSSIER: Zoals bekend heeft de BVO, zonder instemming van de projectpartners Gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord NV, de stekker uit het stadion-project getrokken, omdat volgens de BVO de bouwkosten te hoog zouden zijn geworden en niemand het stadion zou willen bouwen (Te Kloese, AD 0209-2022), waardoor de financiering en daarmee de business case niet haalbaar zou worden. Echter, de stekker uit het project trekken betekent niet dat er nu wel een oplossing is voor de lange termijn huisvesting van Feyenoord en ook niet dat alle processen rond Feyenoord City ineens stil komen te liggen. Al ver voordat de BVO haar aankondiging deed, stond er voor begin september een procedure bij de Raad van State gepland; een procedure over het bestemmingsplan voor Feyenoord City. Verderop in dit blad meer over SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 5 VOORWOORD deze procedure, die onverkort en zonder wijzigingen is doorgezet, dus met een nieuw stadion ingetekend. Indien bekrachtigd door de Raad van State blijven alle opties open en kan de gemeente ook verder met de woningbouw plannen in Feyenoord City (3700 huur en koopwoningen). Op het moment van schrijven is de uitspraak van de RvS nog niet bekend. We zijn benieuwd. De Kuip is en blijft een fraai stadion, maar wel gedateerd met niet markt-conforme voorzieningen voor voetbalwedstrijden (horeca, sanitair, veiligheid) en met beperkte faciliteiten om niet-voetbal activiteiten te organiseren (o.a. concerten). Samengevat, het verdienmodel van De Kuip is te beperkt om extra inkomsten te genereren voor de gebruikers en daarnaast blijft de vraag in hoeverre De Kuip zal kunnen blijven voldoen aan de alsmaar strenger wordende veiligheidseisen. Kortom, nog genoeg uitdaging, zeker nu het erop lijkt dat de BVO zich steeds meer ingraaft, dit maakt samenwerking en daarmee het werken aan oplossingen niet makkelijker. We zijn zeer benieuwd naar de volgende stappen in dit slepende dossier. Wellicht hebben wij meer duidelijkheid gekregen en kunnen we hierover van gedachten wisselen op de aanstaande Algemene Ledenvergadering van de VASF opWoensdag 30 November. Schrijft u hem alvast op in de agenda! Vanzelfsprekend zullen wij als bestuur daar verantwoording afleggen en samen met u onze positie vaststellen voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord NV, die voor maandag 12 december gepland staat. In dit blad komt U, zoals gebruikelijk weer fantastisch mooie foto’s tegen en interviews met onder andere Mario Been en scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. Maar ook met Dennis Kranenburg, de ‘nieuwe’ Feyenoordwatcher namens Rijnmond, Kees Lau, de voorzitter van FSV De Feijenoorder, Michiel Kalkman over de catering en de Brasserie in De Kuip en een verhaal over de elf Polen die in het Feyenoordshirt voetbalden. Ik wens u allen veel leesplezier en tot binnenkort in het stadion, Conré Oostrom

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 6 COLOFON Perspectief is een uitgave van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) en verschijnt vier maal per jaar. 30e jaargang | Nummer 3 | September 2022 B E S T U U R Conré Oostrom voorzitter voorzitter@vasf.nl JimBarge secretaris secretaris@vasf.nl Willem v Steenbergen penningmeester en aandelen penningmeester@vasf.nl aandelen@vasf.nl Hans Koenen website en systems info@vasf.nl Rob Lugtenburg ledenadministratie secretariaat@vasf.nl A D V I S E U R Aad de Jong E R E L I D Wim van Merkensteijn, Joan Smal, Huug Schweers en NicoWaterkamp S E C R E TA R I A AT VA S F Postbus 11200, 3004 EE Rotterdam secretariaat@ vasf.nl U I T G E V E R Amstelwijckweg 11, 3316 BB Dordrecht Telefoon: 078-6397070 E-mail: info@zpress.nl www.zpress.nl R E D A C T I E C. Hulsbus, Roderick Smal, Gerard Vonk, Christiaan Hulsbus F O T O G R A F I E Archief Piet Bouts, John de Pater, Archief VASF, Feyenoord Media, Feyenoord De Grootste, Feyenoord Museum, Stadion Feijenoord, Christella Hulsbus, Christiaan Hulsbus en Proshots. C O V E R B E E L D : John de Pater / Proshots S A L E S Kenny Lagendijk Max Ouwerkerk V O R M G E V I N G Natascha Smeels D R U K www.zpressprint.nl De Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) opgericht 3 sept. 1992 stelt zich tot doel de behartiging van de aandeelhoudersbelangen in de ruimste zin van B- (nu V) aandeelhouders in vennootschap. IBAN: NL81INGB0000161716 t.n.v. VASF te Rotterdam. © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd. 4 VOORWOORD Woord vooraf van voorzitter VASF, Conré Oostrom. 10 INTERVIEW JAN VAN MERWIJK De directeur geeft op ons verzoek antwoord op een aantal prangende vragen. 12 11 POOLSE VOETBALLERS IN DE KUIP Sebastian Szymanski is de elfde Poolse voetballer die namens Feyenoord in De Kuip heeft gespeeld. Wie gingen hem voor? 22 KENNERS AAN HET WOORD Ditmaal spraken wij met Feyenoord-watcher en (sport)journalist Dennis Kranenburg. 34 SCHEIDSRECHTER AAN HET WOORD Coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond aan het woord over zijn loopbaan, spelregels en De Kuip 40 AFSCHEID VAN JENS TOORNSTRA Inhoud 12

7 INHOUD 43 25 JAAR IN DIENST Jenny van der Hor 46 AANDEELHOUDER AAN HET WOORD Elly Lugtenburg is net als haar broer Rob Lugtenburg aandeelhouder. Wij spraken met haar. 52 WORLD POLICE & FIRE GAMES De Kuip was het schitterende middelpunt van een groots evenement. 54 IN GESPREK MET KEES LAU Sinds vorig jaar november de nieuwe voorzitter van FSV De Feijenoorder. 67 EVEN VOORSTELLEN Dit jaar hebben wij een hoop nieuwe spelers. wij stellen er een aantal aan u voor. 68 MET MEDEWERKING MICHIEL KALKMAN in dit najaarsnummer van Perspectief maken we nader kennis met Michiel Kalkman, Teamleider horeca. 78 HELDEN VAN WELEER Mario Been de enige Feyenoorder uit Rotterdam-Zuid die actief was als supporter, speler, trainer en analist van de hoofdmacht. Tijd voor een gesprek met de ‘jongen van zuid’. 95 NIEUWS 96 OPEN DAG In beeld 101 COLUMN Op de ke(e)per beschouwd 111 FEYENOORD CITY IN DE MEDIA 122 VAK C, RIJ 15, STOEL 44 Column Gerard Vonk PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. © HANS VAN DIJK, NATIONAAL ARCHIEF / ANEFO

Noord-Linschoterzandweg 20A 3425 EK Snel rewaard + 31 10 – 511 8000 + 31 6 – 22239207 info@smi tsjachtmakelaardi j .nl www.smi tsjachtmakelaardi j .nl

UW MAKELAARD I J VOOR DE BEMI DDEL I NG VAN LUXE MOTOR J ACHTEN EN SLOEPEN

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 10 STADIONDIRECTEUR JAN VAN MERWIJK WIL FEYENOORD DE KUIP IN EIGEN BEHEER? Jan van Merwijk is momenteel niet te benijden. De stadiondirecteur weet dat de levensduur van ‘zijn’ en ‘onze’ Kuip eindig is en dat grote aanpassingen verre van ideaal en enorm veel geld gaan kosten. Desalniettemin blijft hij hopen op een goede afloop. De scheidend directeur geeft op ons verzoek antwoord op een aantal prangende vragen. TEKST C.HULSBUS Het is nu begin september, de Raad van State buigt zich over de complexe materie rondom Feyenoord City. De gemeente liet eind augustus weten nog steeds achter de plannen voor een nieuw stadion in Feyenoord City te staan. Achter de schermen vindt er ook het een en ander plaats waar wij aandeelhouders geen weet van hebben. Zou je ons kunnen bijpraten wat er afgelopen maanden is gebeurd. Na het besluit van Feyenoord dit voorjaar om niet te kiezen voor renovatie maar ook om voorlopig niet te gaan voor een nieuw stadion en zich dus te willen focussen op het voetbal is het project nieuwe stadion stilgezet en afgebouwd. Waar we nu nog mee bezig zijn is het afhechten van de contractuele afspraken met alle partijen waarmee we hebben samengewerkt inclusief de vele adviseurs die bij het project zijn of waren. Het project is nu on hold gezet en kan op termijn indien gewenst weer opgestart worden. Ook aan de herfinanciering van de bruglening die we met Goldman Sachs hebben afgesloten wordt nog volop gewerkt. Onze inzet bij de Raad van State was om het bestemmingsplan van Feyenoord City -met daarin heel veel woningen die voor Rotterdam erg belangrijk zijn- onherroepelijk te krijgen. Ook willen we dat in dat bestemmingsplan de beoogde plek voor een nieuw stadion beschikbaar blijft. En andere plek in de stad komt volgens de gemeente ook niet beschikbaar Zodoende © PRO SHOTS / KAY INT VEEN

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 11 INTERVIEW JAN VAN MERWIJK kan er op korte termijn gestart worden met de bouw van woningen aangezien daar nauwelijks bezwaar tegen is gemaakt maar hebben we in elk geval op termijn nog de mogelijkheid om een nieuw stadion te kunnen realiseren. Daarmee kan het huidige stadionontwerp -dat altijd zeer locatie specifiek is- ook in de toekomst bruikbaar zijn. Projectleider Frank Keizer is gestopt met werken. Roel Vollebregt, directeur Nieuw Stadion weet niet wat hem te wachten staat en jouw rechterhand Carl Berg is al geruime tijd uitgeschakeld en met ziekteverlof. Hoe worden de taken momenteel allemaal ingevuld, wordt het niet een beetje te veel hooi op de schouders van Jan van Merwijk in deze oogstmaanden? Frank Keizer is vorig jaar overgestapt naar een ander project. Het klopt dat Carl Berg al een tijd is uitgevallen. Gelukkig zijn andere direct betrokkenen in dit project nog incidenteel beschikbaar ommee te helpen het project netjes af te hechten. Ik stel dat zeer op prijs aangezien zij veel diepere inhoudelijke kennis van het project hebben. De club Feyenoord heeft inmiddels al meerdere malen laten weten op dit moment toch niets in nieuwbouw te zien. Zal in jouwmening deze houding nog veranderen de komende tijd en waarop baseer je die mening? Het is voor iedereen klip en klaar dat er op korte termijn geen nieuw stadion gebouwd kon worden. Dit vanwege de bouwkosten die na Corona -en ook nog eens verder aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne- enorm zijn gestegen waardoor een erg onzekere bouwmarkt is ontstaan waarin geen enkele aannemer bereid is om nu een vaste prijs af te geven voor een bouwproject dat over enkele jaren wordt opgeleverd. Daar kan niemand wat aan doen. Nieuwbouw op termijn blijft de beste optie. Dit was ook de uitkomst van het alternatieven onderzoek dat Feyenoord onafhankelijk heeft laten uitvoeren. Dus ja, ik denk dat Feyenoord straks wel weer gaat denken aan een nieuw stadion al was het maar omdat de grenzen van de gebruiksmogelijkheden van De Kuip nagenoeg bereikt zijn en ook niet met veel geld -wat er overigens niet is- is op te lossen. De bezoekers, club en stadion willen dat er aanpassingen worden gedaan aan het huidige stadion, qua faciliteiten zeker. Wat kunnen we de komende tijd verwachten en wat is er al gedaan? We zijn eind vorig seizoen al afgestapt van de muntjes in de publiekcatering en overgeschakeld naar een cashless betalingssysteem. Verder zijn we gestart met het aanpakken van de riolering en het upgraden van een aantal toiletten. Dat wordt de komende maanden doorgezet. Ook heeft het video camerasysteem een upgrade gehad en zijn er betere en meer camera’s aangebracht. Ook is het noodzakelijke vervangingsonderhoud voor bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie uitgevoerd. Dit alles binnen de maximale investeringsruimte van € 1,5 mln. voor dit lopende seizoen. Na de herfinanciering ontstaat er hopelijk meer financiële ruimte om extra investeringen te kunnen doen. Er gaan geluiden in de media en onder aandeelhouders dat de club De Kuip het liefst in eigen beheer wil. Wat kun je ons daar over vertellen? Dat zou je echt aan Feyenoord zelf moeten vragen. Ik ken de geluiden ook maar de aandeelhouders hebben als eigenaar van De Kuip daar uiteraard ook een rol en een stem in. Uiteraard hebben we de club Feyenoord om een reactie gevraagd op de laatste vraag en het antwoord luidt: ,,Kort en bondig: De BVO heeft momenteel geen plannen daaromtrent.” Oftewel, de club is zeker niet van plan om De Kuip in eigen beheer te krijgen.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 12 11 POOLSE VOETBALLERS IN DE KUIP Sebastian Szymanski is een van de maar liefst vijftien nieuwe spelers die sinds de zomer bij het eerste elftal terecht zijn gekomen. Hij is tevens de elfde Poolse voetballer die namens Feyenoord in De Kuip heeft gespeeld. In deze uitgave blikken we terug op zijn landgenoten die hem voorgingen. TEKST RODERICK SMAL © PRO SHOTS / KAY INT VEEN

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 13 SPELERS UIT HET BUITENLAND

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 14 WLODI SMOLAREK  Wlodzimierz Smolarek is de eerste Poolse voetballer die voor Feyenoord uitkwam. Hij kwam in een moeilijke periode naar De Kuip, eind jaren ’80. Smolarek was een grote Poolse speler die al was uitgekomen en had gescoord op deWK’s van 1982 en 1986. In de winterstop van het seizoen 1989/1990 vertrok hij naar FC Utrecht waar hij zou uitgroeien tot een absolute publiekslieveling. In 2012 overleedWlodi, slechts 54 jaar. De eerstvolgende wedstrijd die op het programma stond na zijn overlijden was toevalligerwijs Feyenoord – FC Utrecht. Wlodi werd door beide supportersgroepen op prachtige, eervolle wijze herdacht. Later zou ook zijn zoon Ebi voor Feyenoord uitkomen, zie verderop in dit artikel.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 15 SPELERS UIT HET BUITENLAND HENRYK BOLESTA De keeper, met snor, stond in de eerste seizoenshelft van het seizoen 1988/1989 onder contract bij Feyenoord en stond zeven wedstrijden onder de lat. Hij maakte daarin bepaald geen goede indruk en mocht al snel weer vertrekken uit De Kuip. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Roda JC, waar hij wel een vaste waarde werd. Namens de ploeg uit Kerkrade speelde en verloor hij in 1992 de KNVB Bekerfinale van Feyenoord. Hij moest in de finale doelpunten toestaan van John deWolf, Gaston Taument en Jozsef Kiprich. Na zijn loopbaan bleef hij in Nederland wonen en de eenmalig Pools international kwam in juni 2017 wat minder in het nieuws: hij werd opgepakt vanwege een wietkwekerij in zijn huis. TOMEK IWAN De verwachtingen waren hoog toen Tomek Iwam naar Feyenoord kwam. De rechtsbuiten had immers uitstekend gepresteerd bij Roda JC dat het medio jaren ’90 erg goed deed in de Eredivisie. Maar zijn periode in De Kuip was helaas geen doorslaand succes. Na twee seizoenen vertrok hij naar nota bene PSV, waar het er ook nooit helemaal uitkwam. Een slechte voetballer was hij niet, getuige zijn 40 interlands en hij werd ook kampioen met PSV. Hij had alleen veel moeite met de Nederlandse cultuur, er werden veel grappen over hem gemaakt. Des te opvallender is het dat hij na zijn voetballoopbaan uit zou groeien tot een zeer succesvol zakenman. MAREK SAGANOWSKI Een naam die vermoedelijk niet bij alle lezers een belletje zal doen rinkelen. Saganowski bleef dan ook maar kort in De Kuip. Hij kwam tot slechts zeven duels, net zoveel als de eerder genoemde Bolesta. Later zou hij toch nog aardig doorbreken, onder andere bij het Engelse Southampton, maar ook bij het Poolse nationale elftal. Zo nam hij deel aan het EK 2008, toen Leo Beenhakker bondscoach van Polen was. © PRO SHOTS / VOETBAL INTERNATIONAL © PRO SHOTS / STANLEY GONTHA

MOVING YOUR BUSINESS FORWARD Hudig & Veder is an independent logistics service provider, offering the complete range of logistical services. Powered by 225 years of knowledge, expertise and experience we will always find the smartest way to get your cargo anywhere in the world. With our home base in the port of Rotterdam, we have full access to every conceivable logistic facility and all means of transportation into Europe and overseas regions. By water, by air, by rail or road. Moreover, we have a fleet of specialized cargo vessels, loading and storage systems. Whether it’s heavy, oversized or fragile cargo, in bulk, boxes or bags: we can manage it ”

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 17 JERZY DUDEK Een naam die we natuurlijk wel allemaal kennen. Een van de beste keepers uit de historie van Feyenoord. En wie had dat gedacht na een weifelende start. Onder andere bij het Champions League debuut van Feyenoord in Turijn tegen Juventus ging de jonge Poolse keeper in de fout. Maar hij herstelde zich, en hoe! Hij was een dragende speler in het kampioenselftal van 1999. Zijn uitstekende periode in De Kuip werd beloond met een toptransfer naar Liverpool. Hij zal daar voor altijd herinnerd worden aan de strafschoppenserie tijdens de Champions League finale van 2005. Liverpool kwam sensationeel terug van een 0-3 achterstand en Dudek werd de absolute held door twee strafschoppen te stoppen. Hij deed dit a la Bruce Grobbelaar, dansend op SPELERS UIT HET BUITENLAND de doellijn. In 2017 was Dudek degene die de schaal mocht overhandigen aan Dirk Kuijt, onze aanvoerder van het kampioenselftal. TOMASZ RZASA Linksback Rzasa kwam over van De Graafschap naar Feyenoord. Hij viel eerder op tijdens Feyenoord – De Graafschap met het maken van een eigen doelpunt, gevolgd door het lied: ‘Alles op die drie olé, olé’. Dit bleven de supporters zingen toen hij daadwerkelijk namens Feyenoord in De Kuip actief was. Ondanks het aantrekken van de Chileen Mauricio Aros was de Pool de vaste linksback van het elftal dat in 2002 de UEFA Cup won. Namens Polen was hij actief op het WK 2002. Later zou hij in Nederland nog uitkomen voor sc Heerenveen en ADO Den Haag. © PRO SHOTS / STANLEY GONTHA © PRO SHOTS / STANLEY GONTHA

Rivierweg 1 | 3161 GM Rhoon | T +31(0)10 201 07 00 VANDONGEDEROO.COM 260 Overseas partners 40 100 TEU trains per week 340 Colleagues 2 Terminals in Rotterdam and Antwerp, total capacity of 344.500 sqm Custom specialists 14 1 tailor-made system

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 19 EBI SMOLAREK  De zoon van de eerder genoemdeWlodi Smolarek doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en haalde het eerste elftal, voornamelijk als rechtsbuiten. Begin 2002 ging het echter lelijk mis voor hem. In de uitwedstrijd tegen Sparta liep hij een zware knieblessure op en daarna werd hij ook nog eens door de UEFA voor drie maanden uitgesloten van Europese wedstrijden. Hij kreeg deze straf omdat bij een dopingcontrole in zijn urine een lichte verhoging van het toegestane cannabisgehalte was aangetroffen. Hierdoor miste hij de UEFA Cup finale tegen Borussia Dortmund. Zijn trainer toen – Bert van Marwijk - haalde hem echter in 2004 naar Dortmund. Bij Feyenoord zag de nieuwe trainer Ruud Gullit het namelijk meer zitten in Salomon Kalou. Dat Smolarek toch altijd een echte Feyenoorder is gebleven bewijst onderstaand verhaal wel: In zijn tijd bij Dortmund speelde de club een oefenduel tegen Ajax. De bus van de Duitsers kreeg pech en kon zo dus niet de ArenA bereiken. Ajax stelde daarop hun bus beschikbaar om de geel-zwarten op te pikken. Ebi Smolarek weigerde echter in te stappen, als echte Feyenoorder wilde hij niet reizen in een Ajax-bus. Tegen collega’s van Borussia Dortmund zei hij: “Du würdest auch nicht im Schalke-Bus fahren, oder?” Clubliefde kan blijkbaar erg ver gaan, na zijn vertrek is Smolarek nog altijd Feyenoorder in hart en nieren. ZBIGNIEW MALKOWSKI  Helaas kwam keeper Malkowski in het rijtje met Bolesta terecht. Hij werd al snel verhuurd aan Excelsior met wie Feyenoord een succesvol samenwerkingsverband had. . Bij Feyenoord bleef zijn verblijf beperkt tot één wedstrijd, die ook nog eens verloren ging thuis tegen Heerenveen (1-3). SPELERS UIT HET BUITENLAND © PRO SHOTS / HANSWILLINK © PRO SHOTS / STANLEY GONTHA

Werk jij liever met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een specialist in de civiele funderingstechniek? Dan is een functie als VAKMAN FUNDERINGEN echt iets voor jou! Instromen kan al vanaf 16 jaar en minimaal een afgerond VMBO-basis diploma. Een opleidingstraject stemmen we af op jouw achtergrond, maar ga je voor de 2-jarige opleiding “vakman funderingen” (BBL-2) dan werk je 4 dagen per week en ga je 1 dag per week naar school. Tijdens deze opleiding krijg je al een goed salaris en de opleidingskosten betalen wij ook. Als je de opleiding afrondt met een diploma, krijg je een opleidingsbonus van €2.500 en een vast contract bij DEME Infra. In deze functie werk je op verschillende civiele projecten in heel Nederland en misschien ook wel daarbuiten. Je werkt met zware kranen, op het land en op het water. Onze website geeft een goed beeld van onze werken. Wil je graag doorgroeien, dat kan zeker, als je voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan dan kun je zelfs doorgroeien tot machinist, heibaas, uitvoerder of zelfs werkvoorbereider. Heb je vragen en wil jij kennismaken met DEME Infra, twijfel niet en neem vrijblijvend contact op! Wil je meer informatie? Bel ons of stuur een mail! DEME Infra NL Kilkade 2, 3316 BC Dordrecht +31 78 632 10 20 van.leeuwen.liz@deme-group.com Meer weten over ons bedrijf? Kijk dan hier: https://www.deme-group.com/activities/infra Meer weten over de opleiding? Kijk dan hier: https://www.nvaf.nl/opleidingen/mbo/ Ben jij 16 jaar of ouder en wil jij een goede toekomst in de civiele funderingstechniek? 1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris! 2. Een gratis vakopleiding en een diploma bonus! 3. Een vast contract bij goede resultaten! Werk jij liever met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een specialist in de civiele funderingstechniek? Dan is een functie als VAKMAN FUNDERINGEN echt iets voor jou! Instromen kan al vanaf 16 jaar en minimaal een afgerond VMBO-basis diploma. Een opleidingstraject stemmen we af op jouw achtergrond, maar ga je voor de 2-jarige opleiding “vakman funderingen” (BBL-2) dan werk je 4 dagen per week en ga je 1 dag Wil je meer in DEME Infra N Kilkade 2, 331 +31 78 632 10 van.leeuwen. Ben jij 16 jaar of ou er en wil jij een goede toekomst in de civiele funderingstechniek? 1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris! 2. Een gratis vakopleiding en een diploma bonus! 3. Een vast contract bij goede resultaten!

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 21 MICHAL JANOTA  De talentvolle linksbuiten kwam in 2006 naar Rotterdam. Na twee jaar in de jeugdopleiding werd hij door trainer Gertjan Verbeek bij het eerste gehaald. Na een goede voorbereiding volgde zijn officiële debuut tegen PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-2 verlies). Niet veel later maakte hij zijn Eredivisiedebuut in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Misschien wel zijn hoogtepunt vond plaats in een bekerwedstrijd tegen TOP Oss. Na 0-0 in reguliere speeltijd, scoorde Janota in de verlenging twee keer. Na zijn periode bij Feyenoord speelde hij nog bij Excelsior en Go Ahead Eagles. KAMIL MIAZEK Keeper Kamil Miazek hoort eigenlijk niet in het lijstje, omdat hij geen enkele wedstrijd in Feyenoord 1 heeft gespeeld. De keeper speelde drie jaar in de jeugd op Varkenoord, maar een doorbraak zat er niet in. Ditzelfde was het geval bij Leeds United. Hij mocht daar weliswaar een aantal keer op de bank plaatsnemen, maar een optreden in het eerste elftal zat er niet in. Inmiddels is hij weer terug in Polen. SEBASTIAN SZYMANSKI De start van Szymanski bij Feyenoord is zeer veelbelovend. In zijn eerste competitiewedstrijd tegen Vitesse strooide SPELERS UIT HET BUITENLAND hij met mooie passes en voorzetten met zijn linkerbeen. Het leverde direct al twee assists op en tegen Emmen maakte hij in De Kuip zijn eerste officiële doelpunt namens Feyenoord. Zijn fraaie treffer tegen Go Ahead Eagles deed menigeen, waaronder Hans Kraaij junior terugdenken aanWillem van Hanegem. Het kan haast niet anders of we gaan nog veel plezier aan hem beleven. De vraag is nog even of dat als nummer 10 zal zijn, of mogelijk als hangende rechtsbuiten. Trainer Arne Slot kan meer kanten met hem op. De Pool is er alles aan gelegen zo goed mogelijk te presteren om er ook voor te zorgen dat hij bij de Poolse selectie voor het WK 2022 zal zitten. Binnenkort speelt hij met Polen tegen Nederland. Hij staat nu nog onder contract bij Dinamo Moskou. Zijn contract in de Russische hoofdstad loopt tot de zomer van 2026, maar door de oorlog in de Oekraïne en de regels die de FIFA daarop aanpaste, kon hij op huurbasis naar Feyenoord. Er is tevens een koopoptie bedongen door de Stadionclub. Volgens diverse media schijnt dat bedrag rond de tien miljoen te liggen. Past mooi bij zijn rugnummer. Laten we hopen dat Szymanski het zo goed blijft doen, dat deze gelicht gaat worden en wellicht voor minder geld want met tien miljoen zou hij de duurste aankoop ooit worden. © PRO SHOTS / PETER LOUS © PRO SHOTS / MISCHA KEEMINK

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 22

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 23 KENNERS AAN HET WOORD DENNIS KRANENBURG (RIJNMOND.NL) DE KUIP HEEFT IETS MAGISCH

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 25 KENNERS AAN HET WOORD Wie is Dennis Kranenburg? Ik ben 38 jaar geleden vlak naast De Kuip geboren, in het voormalige Sint Clara Ziekenhuis en opgegroeid op Katendrecht. Inmiddels woon ik al ruim 12 jaar in Barendrecht. In 2007 ben ik door Hans van Vliet als freelancer bij Rijnmond terecht gekomen. Daarnaast werkte ik ook voor onder andere RTL, NPO Radio 1 en OmroepWest en sinds 2019 ben ik in vaste dienst bij Rijnmond. Wat heeft Dennis Kranenburg met De Kuip? Heel veel. Mijn vader heeft de liefde voor de club overgedragen en als klein jongetje droomde ik ervan om daar ooit te mogen spelen. Mijn ouders hebben toen ik heel klein was in één van de snackwagens voor het stadion gewerkt, daardoor ging ik vaak mee. Al die mensen die daar samenkwamen en als één man achter de club stonden. Fascinerend vond ik dat altijd. Nog steeds trouwens. Van het spelen in het stadion is het overigens nooit gekomen, ik ben niet verder gekomen dan een elftalfoto met de A1 van de Sportclub. Feyenoord-watcher en (sport)journalist Dennis Kranenburg is een echte sportliefhebber. Vooral het voetbal volgt hij op de voet. Hij hield openhartige interviews met topvoetballers en tal van Feyenoorders en mag dus niet ontbreken in dit magazine. En dus is het tijd voor een interviewmet Dennis Kranenburg van Rijnmond voorheen RTV Rijnmond. Dennis is met ingang van 1 oktober de opvolger van Sinclair Bischop die naar ESPN vertrekt en dus gaat Dennis vanaf die datum samen met Dennis van Eersel verslag doen van de Feyenoord-wedstrijden. Het duo Dennis en Dennis is hiermee een feit. TEKST C. HULSBUS FOTO' S JOHN DE PATER | PRIVE DENNIS KRANENBURG

C 00 M 100 Marquardt Küchen is opgericht in 1991 met het idee kwaliteitskeukens met stenen werkbladen betaalbaar te maken voor iedereen. Waar werken met de klant centraal staat en wij samen zorgen dat je wensen perfect vertaald worden naar een kwaliteitskeuken, rechtstreeks vanuit onze eigen fabrieken in Duitsland. Marquardt Küchen heeft al 9 prachtige showrooms in Nederland en in de toekomst zullen er nog meer worden geopend. We hebben een enorme ambitie om te groeien en hopen deze koers nog vele jaren door te mogen zetten. Ook in Duitsland is Marquardt Küchen een gevestigde naam, hier hebben we al bijna 40 vestigingen. Ons concept: transparante prijzen vanuit onze eigen fabrieken in Duitsland, welke steen verwerking en productie vertalen naar de showrooms in Duitsland en Nederland. We tekenen en rekenen dus niet naar het budget, maar naar de wensen. De prijs? Die houden we altijd transparant en zo gunstig mogelijk. Daardoor hebben we geen acties of kortingen nodig. Wij houden van mooie kwaliteitskeukens met stenen werkbladen. Verder houden we de lijnen graag kort. Met onze ondernemers, maar zeker ook met onze klanten. Zo heb je altijd dezelfde adviseur die er voor je is, vanaf de oriënterende fase tot de plaatsing en zelfs daarna. En ook rondom Rotterdam hebben we al diverse vestigingen. De meest dichtstbijzijnde vanuit de Kuip gezien, vind je in woonmall Alexandrium. Maar we weten dat Feyenoord supporters overal in Nederland aanwezig zijn, dus kijk gerust eens op onze website om te zien waar je de dichtstbijzijnde Marquardt vestiging kan vinden. Wij verwelkomen je graag in een van onze showrooms! Tom Heere Directeur Marquardt Nederland R 176 G 00 B 09 HEX B00009 C 80 M 70 Y 64 K 83 R 28 G 28 B 28 HEX 1C1C1C

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 27 KENNERS AAN HET WOORD Welke herinneringen aan De Kuip komen nu spontaan naar boven? Sowieso de wedstrijd in de kwartfinale van de UEFA-Cup tegen PSV. Samen met mijn neef was ik bij die wedstrijd en hij stelde vlak voor tijd voor ommaar vast naar huis te gaan. Daar was ik het niet mee eens en vlak daarna scoorde Pierre van Hooijdonk alsnog de gelijkmaker. Nooit eerder heb ik het stadion zo voelen schudden. Ook schiet mijn allereerste bezoek aan De Kuip begin jaren ’90 te binnen. Feyenoord oefende tegen FC Barcelona en mijn vader zat geconcentreerd te kijken tot ik aan zijn arm trok: “papa, papa, moet je eens kijken hoeveel lampen er in die masten zitten.” FEYENOORD CITY Doet Feyenoord er goed aan om De Kuip niet te verlaten voor Feyenoord City? Op dit moment denk ik wel ja. De plannen die er lagen zijn dusdanig duur en de tijden zo onzeker, dat het de club in de problemen kan brengen. Je moet straks niet in een huis willen wonen dat je eigenlijk niet kan betalen. Een gewetensvraag: waar zie je Feyenoord liever spelen over zes jaar. In een nieuw stadion of in een al dan niet verbouwde Kuip 3.0? De Kuip is en blijft een geweldig stadion, waar ontzettend veel bijzondere herinneringen liggen. Maar het stadion heeft wel een flinke opknapbeurt nodig. Daarnaast ben ik sceptisch over een nieuw stadion, wat zeker met de bouwkosten van dit moment riskant is. Natuurlijk zou het mooi zijn als er een goed plan ligt voor een nieuw stadion waarbij de club er structureel tientallen miljoenen per jaar op vooruit gaat en zo grote stappen kan maken, maar niet ten koste van alles. In hoeverre volg je de berichtgevingen rondom Feyenoord City en wat is de meerwaarde eigenlijk voor jouw verslaggeving anno nu? Die berichtgeving volg ik zeker, juist omdat het zo’n groot en belangrijk dossier is. Bij Rijnmond is mijn collega Dennis van Eersel de dossierhouder van Feyenoord City. Hij zit het beste in de materie, dus als er iets bij Rijnmond gemeld wordt over Feyenoord City dan gaat dat via hem. Uiteraard praat hij me weleens bij over bepaalde punten in dit dossier. DE KUIP Stel, men vraagt jou morgen om directeur te worden van De Kuip, als opvolger van Jan van Merwijk. Wat zou jij, in het belang van de klanten, nog aanpakken? Van supporters hoor ik een aantal dingen, bijvoorbeeld dat ze altijd bang zijn aan het begin van de tweede helft een doelpunt te missen als ze een drankje of een broodje kroket halen. Dus meer uitgeefpunten of zelfs een hele andere manier van verkoop bedenken waarbij je als supporter wellicht niet van je vak hoeft. Ook bij de wc’s kan het lang duren en moet je weleens oppassen voor natte voeten. Wat ik ook graag aan zou pakken is het zoemende geluid dat je hoort tijdens regenbuien en daarnaast voorkomen dat er spullen vanuit het uitvak naar de supporters eronder gegooid kunnen worden. Jullie zitten altijd op een vaste plek op de perstribune en hebt dan soms tijd om het stadion eens goed te aanschouwen. Welke aspecten vallen jou dan elke keer weer op? We zijn altijd vroeg in het stadion. Persoonlijk vind ik het dan altijd lekker om in de lege Kuip omme heen te kijken naar dat immense stadion, de stilte voor de storm. Wat me altijd opvalt is hoe mooi het veld er elke keer weer bijligt. En ik denk dat het vanuit mijn jeugd is blijven hangen, maar ik kijk altijd naar de lichtmasten.

100% elektrisch rijden in de BMW iX met 630 kilometer actieradius seversbreeman.nl Alphen aan den Rijn • Gouda Rotterdam-Noord • Rotterdam Zuid • Woerden Wilt u het echte BMW-gevoel ervaren in een elektrische auto? Het is mogelijk in de BMW iX! Een auto met comfort, snelheid en duurzaamheid in één. Met de BMW iX bent u klaar voor de toekomst, profiteert u van gunstige gebruikskosten en wordt u overdonderd door luxe. Ontdek meer over de BMW iX en vraag direct uw proefrit aan!

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 29 KENNERS AAN HET WOORD Wat vind je eigenlijk van De Kuip, zoals die nu is? De Kuip heeft iets magisch. Leeg of tot de nok gevuld, er zit een ziel in. Ik kom er dan ook graag. DE CLUB FEYENOORD Je volgt Feyenoord al vele jaren als verslaggever en ook als presentator. Gaan ze de komende jaren nog een rol van betekenis spelen nu de beide concurrenten veel meer geld te besteden hebben Feyenoord kan altijd een rol van betekenis spelen, kijk maar naar het seizoen 2016/2017. Of het onverwachte succes in de Conference League afgelopen seizoen met een nieuwe ploeg en trainer. Dat in Nederland beide concurrenten veel meer geld te besteden hebben valt wel mee. Okay, Ajax is inderdaad ver uitgelopen, maar de begroting van PSV voor dit seizoen is maar iets groter dan die van Feyenoord. Daarbij denk ik ook dat Feyenoord met het huidige beleid goed bezig is. Jonge spelers laten doorstromen of aantrekken die voor steeds hogere bedragen worden verkocht aan internationale topclubs. En dan is het de kunst omweer voor nieuwe aanwas te zorgen, maar volgens mij heeft de club dat met bijvoorbeeld de scouting goed op orde. Ook het structureel meedoen in Europa brengt natuurlijk geld in het laatje, zet spelers in de internationale spotlights waardoor ze meer transferwaarde creëren, zorgt ervoor dat spelers graag bij Feyenoord willen spelen en last but not least; je houdt de aansluiting bij de concurrentie. Is de club Feyenoord nu goed bezig na de aanstelling van Frank Arnesen en algemeen directeur Dennis Te Kloese of heb jij als kenner nog vraagtekens? Dat denk ik wel ja, hoewel pas geleden het nieuws naar buiten kwam dat Feyenoord en Arnesen in gesprek zijn om uit elkaar te gaan. Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat fysieke problemen ervoor zorgen dat hij niet kan werken, want hij heeft veel spelers aangetrokken die voor een veelvoud de deur uit gingen en stond aan de basis van het huidige beleid. Dennis te Kloese heeft het stokje in de zomerse transferperiode goed overgenomen. Er werden spelers voor recordbedragen verkocht en er werden goede versterkingen gehaald. Daarnaast heeft hij in zijn korte tijd ook een knoop door moeten hakken in het stadiondossier, dat zal niet makkelijk geweest zijn. Je bent als het ware opgegroeid met veel van de huidige generatie spelers en trainers. Heb je favorieten, oftewel, naar wie ging of ga je graag kijken, hetzij thuis voor het plasmascherm hetzij in een stadion? Ik was vroeger keeper en helemaal idolaat van Jerzy Dudek. Samen met mijn vader gingen ik naar de keeperstrainingen van Pim Doesburg kijken en dan namen we de videocamera mee. Thuis bekeek ik iedere oefeningen en schreef of ik op wat Dudek deed. Dat probeerde ik dan weer op mijn eigen trainingen. Had hij zwarte handschoenen met een gele streep, dan had ik die een dag later ook. Van de huidige selectie kan ik genieten van spelers als Gernot Trauner. Hij verzaakt nooit, denkt vooruit en haalt altijd een ruime voldoende. In al die jaren heb je tal van bekende voetballers geïnterviewd. Heb je het idee dat zij zich anders opstellen richting jou als voetbalvolger en kenner omdat zij weten dat je je echt verdiept in de speler? Dat denk ik wel, zeker omdat we de betaald voetbalclubs in onze regio op de voet volgen. Spelers weten ook dat we ons huiswerk doen en zien ons ook vaak aan het werk bij een training, persconferentie of wedstrijd. Daarnaast probeer je, door je te verdiepen, in de interviews ook net een andere insteek te kiezen of andere vragen te stellen dan de standaardvragen. DE JOURNALIST Vaak hebben jullie als eerste verslaggever het nieuws rondom deze club. Hoe belangrijk zijn daarbij de bronnen van binnenuit de club? Of lopen de tips vaak via zaakwaarnemers, vrienden en familieleden. Of bellen de hoofdrolspelers soms zelf op? Hoe zijn de lijntjes met Rutger Vinke van FeyenoordTransferMarkt en 1908.nl? Het kan eigenlijk op alle bovenstaande manieren. Met mijn collega’s zijn we goed ingevoerd in de regionale sportwereld, waardoor we sneller het nieuws tot ons krijgen. Het valt me wel altijd weer op dat niets in de voetballerij geheim blijft en alles dus uitlekt. Persoonlijk heb ik geen contact met Rutger, maar volg de onlinekanalen van

SHIPREPAIR HARBOUR & VOYAGE HARBOUR & VOYAGE REPAIR WHEREVER YOUR ARE, WHENEVER YOU NEED US Meet our harbour & voyage repair service. We offer a wide range of on-site and on-voyage repair services. Wherever your vessel is, our mobile repair squad comes to you. Through close cooperation with Damen Services, and its many Service Hubs, we can serve you worldwide. We can offer you a single point of contact, from project start to finish. Clear lines of communication during repair work are crucial. With one point of contact we make sure there are no surprises. WHAT WE OFFER  Long track record  24/7 on-site and on-voyage ship repairs  From steel works to electrical and automation repairs and from piping works to machining works  Our service offering includes the repair, supply and installation of glass reinforced epoxy systems (NOV FGS Bondstrand)  Worldwide presence  One point of contact  Quick response time  Minimal downtime  A total service offering through our partners and subcontractors  A back-up of repair yard facilities FOR ALL SERVICE REQUESTS / INQUIRIES PLEASE CALL OR MAIL  Professor Gerbrandyweg 25  3197 KK  Botlek - Rotterdam  The Netherlands 24/7 service  +31 6 300 085 82  +31 10 204 12 22  DSHV-INFO@damen.com +31 6 300 085 82 24/7 SERVICE

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 31 KENNERS AAN HET WOORD Feyenoord Transfermarkt en 1908.nl uiteraard wel. Wat hij doet is ontzettend knap. Hij heeft heel vaak transfernieuws als eerste en daar inmiddels een groot en gerespecteerd kanaal van gemaakt. DE JOURNALIST IN DE MEDIA Wat vinden de mensen op straat momenteel van Feyenoord? Krijg je vaker commentaar, al dan niet positief, in vergelijking met de periode waarin je alleen verslaggever was? Je presenteert nu immers ook het nieuws. Je merkt ook op straat dat het vertrouwen in Feyenoord is gegroeid, zeker sinds de komst van Arne Slot. Het voetbal ziet er verzorgd uit, spelers ontwikkelen zich goed en worden voor grotere bedragen verkocht. Dat hoor ik regelmatig terug. Mensen willen soms ook even klagen als het niet goed ging en vragen me daarnaast vaak wat ik nou van een wedstrijd of speler vond. En uiteraard is er altijd de vraag of een speler wel of niet komt en of ik nog nieuwtjes heb haha. De sociale media, hoe belangrijk zijn die voor jou geworden? Je laat vaak het laatste nieuws via Twitter tot ons fans komen? Heel belangrijk. Met Rijnmond brengen we veel nieuws en verhalen via de sociale mediakanalen en daarbij bereiken we dan in één keer veel mensen. En het gaat snel, je hoeft er niet zoals vroeger een hele uitzending voor op te tuigen. Het is andersom voor ons ook fijn om de socials te gebruiken om even snel iets op te kunnen zoeken. En hoewel er altijd mensen zijn die zich op de sociale mediakanalen misdragen, vind ik de interactie met de volgers over het algemeen altijd leuk. We parkeerden onze auto’s op de finale-avond op het parkeerterrein naast De Kuip naast elkaar. Een steward kwam vertellen dat je toch echt binnen de lijntjes moest parkeren en dus kon je je auto iets opschuiven. In hoeverre zijn deze stewards een uithangbord van club en stadion? Ik denk dat zij zeker een uithangbord zijn. Ze staan er altijd, in weer en wind. En als mijn auto niet goed staat en die van de buurman ook niet, dan scheelt dat andere supporters weer een paar plekjes. Dus dat snap ik helemaal. De stewards zorgen er mede voor dat wij ons werk kunnen doen en supporters een leuke voetbalmiddag kunnen beleven. Hoe heb jij eigenlijk die avond in De Kuip beleefd? Als heel bijzonder. Met tienduizenden mensen naar een grote kubus met schermen kijken is op zich al bijzonder, maar de sfeer was ook geweldig. In alle keren dat ik in De Kuip ben geweest heb ik Lee Towers al honderden keren horen zingen, maar toen iedereen het You’ll Never Walk Alone zong kreeg ik toch een brok in m’n keel. Alles en iedereen staat zo achter de club, dat voelde je op dat moment allemaal samenkomen. Ontzettend jammer dat die wedstrijd uiteindelijk verloren ging. Wat wil je zelf nog kwijt? Vanaf 1 oktober volg ik Sinclair Bischop op als vaste Feyenoord-watcher van Rijnmond en zal ik samen met Dennis van Eersel de club nog intensiever gaan volgen. Daar heb ik ongelofelijk veel zin in.

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 32 In de showroom vanWonenCompleet komt al het vakwerk van Schildersbedrijf H&A Dedert, Stucadoorsbedrijf HAM en hun relaties samen. ,,Schilder- en stucwerk, vloeren, deuren, raamdecoratie, decoratieve afwerking en meer: alles om het huis of bedrijfspand mooi te maken op één adres,” zegt Henk Dedert. restauratiewerk wat voor oude huizen en gebouwen vaak de kers op de taart is. ,,Binnen en buiten, traditioneel stucwerk, exclusieve wandafwerking: het aanbod is breed.” Het schildersbedrijf van Henk en Arno, H&A Dedert, is eveneens actief in een brede markt. Tot de opdrachtgevers behoren particulieren, gemeenten, bedrijven, utiliteitsbouw en Verenigingen Van Eigenaren (VVE). ,,We doen met name veel in onderhoud en renovatie. Ofwel het werk waaraan je als schilder veel eer kunt behalen omdat er hoge Zelden zal een schildersbedrijf zo’n luxe showroom hebben als H&A Dedert in Barendrecht. Henk en zijn broer Arno zijn de grondleggers van het bedrijf dat 22 jaar geleden van start ging vanuit een eenvoudige garagebox. Nu staan ze aan het roer van een onderneming met een gedreven team vakmensen. Dankzij de samenwerking met hun neef Mario, die als het om stucwerk gaat een paar gouden handen inbrengt, staan er dagelijks in totaal zo’n 28 man paraat. Wat zij allemaal kunnen presteren, wordt in de showroom in één klap duidelijk. Henk: ,,We merkten dat klanten graag willen zien en voelen waarvoor ze gaan betalen. Logisch, want het geeft een goed beeld van het eindresultaat. Je kunt vertellen over afwerkingen in hoogglans, zijdeglans of spuitwerk, maar dat is toch anders dan het echt aanschouwen. In de showroom hangen bijvoorbeeld platen aan het plafond die de verschillen in afwerking duidelijk maken.” Wat de gouden stuchanden van Mario en die van de overige stukadoors allemaal kunnen, wordt hier eveneens uitvergroot. Daaronder ook het prachtige ‘ALLES OM HUIS EN BEDRIJFSPAND FRAAIER TE MAKEN’

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 33 H&A DEDERT | STUCADOORSBEDRIJF HAM kwaliteit wordt geëist. Het grote verschil kunnen zien tussen voor en na, dat is toch waaromwe als jonge jongens voor dit mooie vak hebben gekozen,” maakt Henk duidelijk. H&A Dedert is aangesloten bij de landelijke organisatie De Betere Schilder die het bedrijf uit Barendrecht al eens uitriep tot ‘beste vakschilder van Nederland’. Om aan de vraag naar gerelateerde producten te kunnen voldoen, werden de laatste jaren steeds meer samenwerkingen aangegaan. Onder voorwaarde uiteraard dat deze bedrijven eenzelfde hoge kwaliteit nastreven als zijzelf, zegt Henk. In de showroom is al dat vakwerk gebundeld op het gebied van onder meer deuren, zonwering, raamdecoratie, vloeren, timmerwerk en de behandeling van houtrot. WonenCompleet levert PVC-vloeren, gietvloeren, rolcoatingvloeren alsook tapijt. In het segment deuren wordt samengewerkt met Weekamp, leverancier van binnen- en buitendeuren, garagedeuren en bijbehorend deurbeslag. Raamdecoratie is er van de merken Zonnelux, Woonmoda en Keje en omvat rol- en vouwgordijnen, rolluiken, screens, houten jaloezieën, shades, shutters en horen. Met eigen timmermannen over de vloer kunnen diverse klussen worden uitgevoerd. Henk: ,,Denk aan tv-meubels maken, maar bijvoorbeeld ook een verlaagd plafond of een ombouw voor de haard.” Tot het totaalpakket vanWonenCompleet behoort, last but not least, het decoratieve schilder- en stucwerk van de vakmensen die gespecialiseerd zijn in de betonlook afwerking, kalkverf en decoratieve sierpleisters. Hoe? Dat is te zien in de showroom aan de Deventerseweg 7.  www.schildersbedrijf-dedert.nl

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 34 In deze rubriek laten we de aandeelhouders en lezers van dit Perspectief magazine elk kwartaal nader kennis maken met iemand van de arbitrage. Aan het begin van dit nieuwe seizoen lijkt het ons goed omDick van Egmond aan het woord te laten over zijn loopbaan, spelregels en De Kuip. De coördinator scheidsrechterszaken is namelijk een belangrijke spil in de voetballerij en floot 550 duels in het betaalde voetbal. TEKST C. HULSBUS DE KUIP IS EN BLIJFT EEN ICONISCH STADION © PRO SHOTS / TOIN DAMEN

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 35 SCHEIDSRECHTER AAN HET WOORD

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 37 SCHEIDSRECHTER AAN HET WOORD Dit magazine wordt veelal gelezen door wat oudere Feyenoordaanhangers, die u tot 2010 nog live aan het werk hebben gezien. In de media wordt steevast gezegd dat u de scheidsrechtersbaas bent. Is het niet eens tijd om de echte titel wat meer te promoten, oftewel coördinator scheidsrechterszaken? Nee hoor, het wordt vaak genoeg juist aangegeven. Af en toe wordt ‘scheidsrechtersbaas’ gebruikt, daar stoor ik me niet aan. We zien nog elke week dat een geblesseerde speler, mits de dader geel of rood kreeg, even buiten te lijnen moet afwachten tot hij terug in het veld mag. De dader mag blijven staan. Wat vindt u daar eigenlijk van? Dat is een gevolg van het feit dat spelers te vaak blessures simuleerden. En nog, dus moeten ze eerst buiten de lijnen voordat ze weer mee mogen doen. Het is jammer dat dit soort regels of afspraken belangrijk zijn, het zou beter zijn als tijdrekken geen issue is. U debuteerde in 1991 in het betaalde voetbal tijdens het duel Excelsior tegen AZ. Als arbitragebegeleider van Excelsior heb ik de afgelopen vijftien jaar gemerkt dat nogal wat arbiters hun debuut opWoudestein maken. Is dat een veilig onderkomen voor je eerste feestje? Debuteren doe je niet bij de moeilijkste wedstrijden of in de grootste stadions. We zoeken een geschikte wedstrijd, dat kan bij Excelsior zijn maar er zijn veel meer clubs waar scheidsrechters kunnen debuteren. Raymond van Meenen, ex-scheidsrechter en bij Feyenoord actief als arbitragebegeleider, zei in dit magazine ooit dat er een ongeschreven wet bestaat dat je eerst in de Johan Cruijff Arena en het Philips Stadion overeind moet blijven, alvorens je in De Kuip mag debuteren. U vertelde me een keer dat dit niet meer zo vast ligt. Is het in De Kuip daadwerkelijk moeilijker om een wedstrijd tot een goed einde te brengen? Elke scheidsrechter die naar de top groeit doet dat in stappen. Eén van die stappen is dat ze naar de grotere stadions gaan en naar de ploegen die strijden om de prijzen. Daar moeten ze dan wel aan toe zijn. Daar zit geen vaste volgorde in maar het is helder dat fluiten in de grote stadions pas gebeurt als je voldoende meters hebt gemaakt in de eredivisie. In alle interviews die ik hield geven de arbiters aan dat het publiek in De Kuip anders is dan in de bovengenoemde stadions. Fanatieker, meer betrokken, zijn dan woorden die ik hoor. Was dat in uw tijd ook al zo? Zeker, de Feyenoordfans zijn al heel lang enthousiast en al meer dan 30 jaar massaal aanwezig in De Kuip. Iedereen weet dat ze een mooie sfeer creëren. Wat vindt u eigenlijk van De Kuip als voetbalstadion? De Kuip is natuurlijk een iconisch stadion. Door de vorm en constructie. De fans zitten dicht op het veld en het is bijzonder ommee te maken hoe het stadion beweegt als het publiek juicht en springt. Welke stadions hebben in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt? Buitenlandse stadions waar ik actief was en ook indruk maakten waren Nou Camp, Anfield en het Stade de France. Er waren natuurlijk nog veel meer grote en mooie stadions maar dit zijn wel de indrukwekkendste. Welke wedstrijden in De Kuip staan u nog bij, heeft u actieve herinneringen aan? Voor mij zijn de mooiste herinneringen aan De Kuip de momenten dat Feyenoord, Ajax en Oranje daar successen vierden. Het is natuurlijk het stadion waar Feyenoord de UEFA Cup won. Wie zullen we zien in Quatar? Als het gaat om scheidsrechters, assistenten en VAR-leden? Er gaan geloof ik slechts negen of tien Europese arbitrageteams naar Quatar. Het is fantastisch dat Danny Makkelie met zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries en Pol van Boekel als VAR daar als één van die negen teams naar toe mogen. De mannen hebben die aanstelling natuurlijk verdiend met hun geweldige prestaties van de afgelopen jaren. De Nederlandse arbitrage staat er uitstekend op bij de UEFA en FIFA. Nederland staat al jaren bekend om het feit dat we hier goed opgeleide, jonge leidsmannen en vrouwen hebben. Er zijn al twee dames in de Eredivisie actief. Wanneer gaat een vrouw een eredivisiewedstrijd leiden? En die primeur zal vast en zeker op © JOHN DE PATER

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=