Perspectief, VASF, juni 2022

PERSPECTIEF MAGAZINE VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V. 165 ROTTERDAM, 15 APRIL 2022 Geachte directie, Hierbij ontvangt u mijn rapport naar aanleiding van de kwalitatieve en kwantitieve vergelijking van de diverse plannen voor het stadion van Feyenoord. Ik heb conform uw opdracht de afgelopen vier maanden drie alternatieven onderzocht: het plan FFC (Feyenoord Founders Consortium) uit 2014, het plan DMK (De Moderne Kuip) uit 2020 en het plan Nieuwbouw aan de Maas uit 2021. CONCLUSIE Ik ben tot de conclusie gekomen dat op basis van de kwalitatieve en kwantitieve vergelijking de bouw van een nieuw stadion op de beschikbare kavel aan de Maas het meest kansrijk is. Beide vernieuwbouwvarianten voldoen op te veel onderdelen niet (volledig) aan de gestelde criteria, terwijl de bouwkosten relatief hoog zijn, de opbrengst voor Feyenoord beperkt is en de plannen niet financierbaar zijn. Ik merk daarbij op dat, gelet op de dynamiek op de grondstoffen-, energie- en kapitaalmarkt, het niet verstandig is de nieuwbouwvariant – of enige andere variant – nu naar de markt te brengen. Indien u voor nieuwbouw kiest, adviseer ik u de voorbereiding voor een nieuwbouwvariant voort te zetten, te onderzoeken of er verdere besparingen en verbeteringen mogelijk zijn en pas op het moment dat de turbulentie wegebt een uitvraag te doen onder aannemers en de financiering af te ronden. PROCES EN WERKWIJZE DE PROJECTGROEP IS ALS VOLGT TE WERK GEGAAN: De drie genoemde stadionopties zijn getoetst op nastaande twintig kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Kwalitatieve criteria 1. Ruimtelijke Ordening 2. Planning 3. Parkeren 4. Maatschappelijke meerwaarde 5. Toonaangevendheid 6. Veilig stadion 7. Duurzaam stadion 8. Comfortabel voor alle gebruikers 9. Bezoekers van wedstrijden en evenementen optimaal faciliteren 10. Top horecalocatie 11. Goede ondersteunende functies en voorzieningen 12. Seatingplan 13. Stadion moet langjarig (inter) nationaal geschikt en competitief blijven 14. Bijdragen aan sportieve doelstellingen van Feyenoord 15. Supportersonderzoek Kwantitatieve criteria 16. Verwachte bouwkosten 17. Verwachte stichtingskosten 18. Onderhoudskosten 19. Businesscase 20. Financierbaarheid BRIEF ROEL VOLLEBREGT DIVERSE PLANNEN VOOR HET STADION

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=